an online Instagram web viewer
  • maddie.luuu
    Linh Lu 馃
    @maddie.luuu

Images by maddie.luuu

T岷縯 n脿o cx c贸 ki峄僽 岷h vs 么ng a zai :))))
#mung1
T岷縯 n脿o cx c贸 ki峄僽 岷h vs 么ng a zai :)))) #mung1 
xSay2
Tr么ng h啤i ngu nh瓢ng ksao :))) 膼峄媙h 膽i ng峄 r峄搃 m脿 nghe ti岷縩g ph谩o hoa l岷 h啤i h谩o h峄ヽ t铆 馃槀 
Th岷璽 s峄 th矛 2017 l脿 1 n膬m t瓢啤ng 膽峄慽 nhi峄乽 s贸ng gi贸 nh瓢ng cu峄慽 n膬m v峄泃 v谩t 1 t岷筼, pass v脿o l脿m PR Intern cho 1 ch峄 m脿 kbh m啤 t峄沬 :))) Th岷 n锚n 2018 be nice to me please 馃檹馃徏馃檹馃徏馃檹馃徏 Ch煤c m峄玭g n膬m m峄沬 c岷 nh脿 馃檰馃徎馃檰馃徎馃檰馃徎
Tr么ng h啤i ngu nh瓢ng ksao :))) 膼峄媙h 膽i ng峄 r峄搃 m脿 nghe ti岷縩g ph谩o hoa l岷 h啤i h谩o h峄ヽ t铆 馃槀 Th岷璽 s峄 th矛 2017 l脿 1 n膬m t瓢啤ng 膽峄慽 nhi峄乽 s贸ng gi贸 nh瓢ng cu峄慽 n膬m v峄泃 v谩t 1 t岷筼, pass v脿o l脿m PR Intern cho 1 ch峄 m脿 kbh m啤 t峄沬 :))) Th岷 n锚n 2018 be nice to me please 馃檹馃徏馃檹馃徏馃檹馃徏 Ch煤c m峄玭g n膬m m峄沬 c岷 nh脿 馃檰馃徎馃檰馃徎馃檰馃徎
L岷 1b chi峄乽 v岷 v岷 r霉i 膽锚iii 馃挭馃徏馃挭馃徏馃挭馃徏
L岷 1b chi峄乽 v岷 v岷 r霉i 膽锚iii 馃挭馃徏馃挭馃徏馃挭馃徏
Khi n脿o h峄峜 xong th矛 v峄 g岷穚 t vs Na nh茅 th岷眓g ch贸 馃槜 #saveflight b岷 tuiii
Khi n脿o h峄峜 xong th矛 v峄 g岷穚 t vs Na nh茅 th岷眓g ch贸 馃槜 #saveflight  b岷 tuiii
C贸 nh峄痭g kho岷g th峄漣 gian th岷璽 s峄 r岷 m峄噒, nh瓢ng 膽煤ng l脿 ch瓢a bao gi峄 c岷 th岷 ch谩n. V岷玭 vui v矛 膽瓢峄 l脿m th峄 m矛nh th铆ch 馃樈
Mong l脿 t瓢啤ng lai c农ng v岷瓂 鉂o笍
C贸 nh峄痭g kho岷g th峄漣 gian th岷璽 s峄 r岷 m峄噒, nh瓢ng 膽煤ng l脿 ch瓢a bao gi峄 c岷 th岷 ch谩n. V岷玭 vui v矛 膽瓢峄 l脿m th峄 m矛nh th铆ch 馃樈 Mong l脿 t瓢啤ng lai c农ng v岷瓂 鉂o笍
Ch谩n nh峄?
Ch谩n nh峄?
馃
馃
Not everyday is a good day.
Not everyday is a good day.
膼锚m 膽岷縩 l脿 th猫m tr脿 kem m岷穘 :))) kem m岷穘 v峄沬 tr芒n ch芒u c峄 @island_homemade_tea best lu么n nhaaa 馃檰馃徎馃檰馃徎馃檰馃徎 B岷 ch峄 max 膽谩ng y锚u s岷祅 s脿ng cho th锚m kem m岷穘 cho kh谩ch :))) Rating: 4/5 v矛 tr脿 s峄痑 nhi峄乽 vl u峄憂g m茫i ms h岷縯 馃槀
膼锚m 膽岷縩 l脿 th猫m tr脿 kem m岷穘 :))) kem m岷穘 v峄沬 tr芒n ch芒u c峄 @island_homemade_tea best lu么n nhaaa 馃檰馃徎馃檰馃徎馃檰馃徎 B岷 ch峄 max 膽谩ng y锚u s岷祅 s脿ng cho th锚m kem m岷穘 cho kh谩ch :))) Rating: 4/5 v矛 tr脿 s峄痑 nhi峄乽 vl u峄憂g m茫i ms h岷縯 馃槀
T峄 d瓢ng mai mn 膽i u峄憂g cafe s谩ng 馃槀 t峄 d瓢ng zui gheeee
T峄 d瓢ng mai mn 膽i u峄憂g cafe s谩ng 馃槀 t峄 d瓢ng zui gheeee
Up n峄憈 cho 膽峄 3 c谩i 岷h n脿ooo
Up n峄憈 cho 膽峄 3 c谩i 岷h n脿ooo
C貌n 2 ng脿y n峄痑 l脿 v峄 r峄搃, l岷 quay cu峄搉g 馃槶馃槶馃槶 Ph芒n v芒n xem c贸 n锚n v峄 Vinh ch啤i ko nh峄 馃
C貌n 2 ng脿y n峄痑 l脿 v峄 r峄搃, l岷 quay cu峄搉g 馃槶馃槶馃槶 Ph芒n v芒n xem c贸 n锚n v峄 Vinh ch啤i ko nh峄 馃
Nhi峄乽 l煤c c岷 th岷 m矛nh h啤i tham v峄峮g, h啤i c岷 to脿n v脿 h啤i k矛 v峄峮g b岷 th芒n m峄檛 ch煤t. Nh瓢ng d霉 sao th矛 k岷縯 qu岷 膽岷 膽瓢峄 trong l煤c 膽贸 v岷玭 t峄憈 h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 vi峄嘽 kh么ng l脿m g矛 c岷. 膼么i khi c农ng m峄噒 m峄廼 l岷痬 nh瓢ng 膽煤ng l脿 l峄沶 r峄搃, kh么ng th峄 d峄 d脿ng give up nh瓢 tr瓢峄沜, c农ng c贸 qu谩 nhi峄乽 tr谩ch nhi峄噈 tr锚n vai, kh么ng th峄 tu峄 ti峄噉 mu峄憂 l脿m g矛 th矛 l脿m. 
#LAM
Nhi峄乽 l煤c c岷 th岷 m矛nh h啤i tham v峄峮g, h啤i c岷 to脿n v脿 h啤i k矛 v峄峮g b岷 th芒n m峄檛 ch煤t. Nh瓢ng d霉 sao th矛 k岷縯 qu岷 膽岷 膽瓢峄 trong l煤c 膽贸 v岷玭 t峄憈 h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 vi峄嘽 kh么ng l脿m g矛 c岷. 膼么i khi c农ng m峄噒 m峄廼 l岷痬 nh瓢ng 膽煤ng l脿 l峄沶 r峄搃, kh么ng th峄 d峄 d脿ng give up nh瓢 tr瓢峄沜, c农ng c贸 qu谩 nhi峄乽 tr谩ch nhi峄噈 tr锚n vai, kh么ng th峄 tu峄 ti峄噉 mu峄憂 l脿m g矛 th矛 l脿m. #LAM 
Bao nhi锚u cu峄檆 h岷筺 th谩ng 7 m脿 l岷 膽i l脿m sml th矛 ph岷 l脿m sao 膽锚iiii 馃槖馃槖馃槖
Bao nhi锚u cu峄檆 h岷筺 th谩ng 7 m脿 l岷 膽i l脿m sml th矛 ph岷 l脿m sao 膽锚iiii 馃槖馃槖馃槖
膼峄峜 膽瓢峄 10000 quy峄僴 s谩ch th矛 膽峄漣 c贸 kh谩 l锚n kh么ng? :)))
膼峄峜 膽瓢峄 10000 quy峄僴 s谩ch th矛 膽峄漣 c贸 kh谩 l锚n kh么ng? :)))