an online Instagram web viewer
  • lisabaeln
    Lisa Nicolas
    @lisabaeln

Images by lisabaeln

#bitchoftheyear ? plz dont xàm again sàm*
xSay2
Uầy😍 @_slime_lisa oi, đồ của cj re lắm ạ, có thêm cả extra nx😚❤️💕
Uầy😍 @_slime_lisa oi, đồ của cj re lắm ạ, có thêm cả extra nx😚❤️💕
đy quá shop oi💜❤️💜
mik sẽ ủng hộ @royal_slimeeee dài dài.

xl vì background mik hơi xấu😓
đy quá shop oi💜❤️💜 mik sẽ ủng hộ @royal_slimeeee dài dài. xl vì background mik hơi xấu😓
@dduuooonng.g cj còn nhớ slime này tên là j ko?😃
@dduuooonng.g cj còn nhớ slime này tên là j ko?😃
Like đê @dduuooonng.g 💜❤️💜
Like đê @dduuooonng.g 💜❤️💜
This is me with a little bit of make up on. Glasses from @namanh_glamazon để lại hoặc quên.
This is me with a little bit of make up on. Glasses from @namanh_glamazon để lại hoặc quên.
She is my fav singer. @arianagrande 😘❤️
She is my fav singer. @arianagrande 😘❤️
🙀😻Who's dat? He is  @william.franklyn.miller
🙀😻Who's dat? He is @william.franklyn.miller
View nhiều nhất là cái đấy.(story)
View nhiều nhất là cái đấy.(story)
Mặt Jollibee nhìn như 🤡 ý
Mặt Jollibee nhìn như 🤡 ý
Ăn xog, quay ra thì vắng vc. Còn mỗi 3 bàn đag ăn.
Ăn xog, quay ra thì vắng vc. Còn mỗi 3 bàn đag ăn.
Áo này đẹp ko vậy?
Áo này đẹp ko vậy?
😧😩that was freakin sad
😧😩that was freakin sad