an online Instagram web viewer
  • hazenng
    Hallo ✌💋
    @hazenng

Images by hazenng

#dinner 🍴
xSay2
"Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủi Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên..."
#LTD
"Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao Sương Giang Nam mưa bụi phủi Nại Hà Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên..." #LTD 
Cuộc đời tươi đẹp
Gặp nhau chưa muộn
Hoa nở bình yên
Ngày tháng an nhiên.
Cuộc đời tươi đẹp Gặp nhau chưa muộn Hoa nở bình yên Ngày tháng an nhiên.
The world is not what it seems
The world is not what it seems
#Sonntag 🌹
🌸🌼
🌸🌼
#mond #stern 🌙🌛⭐️