an online Instagram web viewer
  • gvine26
    Việt Đức
    @gvine26

Images by gvine26

#28tet🌵
xSay2
Khó ngủ quá nhở.😂
Khó ngủ quá nhở.😂
Đông ơi lạnh thôi
Đừng mưa lấp ánh mặt trời
Sưởi ấm trái tim ai
Khi mùa đông về
Đông ơi lạnh thôi Đừng mưa lấp ánh mặt trời Sưởi ấm trái tim ai Khi mùa đông về
Call me baby.😘
Call me baby.😘
Khói trắng buông lơi thả sự đời. Đưa hồn phiêu lãng chốn xa xôi.
Khói trắng buông lơi thả sự đời. Đưa hồn phiêu lãng chốn xa xôi.
Vì đã lỡ yêu em rồi.
Vì đã lỡ yêu em rồi.
Có chút nhớ.
Có chút nhớ.
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.
Người đừng lặng im đến thế !
Người đừng lặng im đến thế !
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.
Ngược xuôi - Ngang dọc Lên lên - xuống xuống. Lại trở về cái vòng luẩn quẩn.