an online Instagram web viewer
  • alohamodern
    Aloha Modern™
    @alohamodern

Images by alohamodern

•
ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo e piʻi. No cliff is so tall that it cannot be scaled; no problem is too great when one tries hard to solve it. Hauʻoli Aloha Pōʻalima!
pc: @manongsean
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #paeʻāina #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #lāhui #supportlocal #buylocal #alohaʻāina #malamaʻāina #ʻōlelonoʻeau #alohafriday #alohapōʻalima
• ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo e piʻi. No cliff is so tall that it cannot be scaled; no problem is too great when one tries hard to solve it. Hauʻoli Aloha Pōʻalima! pc: @manongsean • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻīlina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #oʻahu  #kauaʻi  #maui  #bigisland  #niʻihau  #kahoʻolawe  #molokaʻi  #lānaʻi  #paeʻāina  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #hawaiian  #lāhui  #supportlocal  #buylocal  #alohaʻāina  #malamaʻāina  #ʻōlelonoʻeau  #alohafriday  #alohapōʻalima 
•
H E L U  P Ō
Our Helu Pō Round Blanket features the Hawaiian calendar which is based upon the phases of the moon. The year has twelve months of 29.5 phases and every three to six years, a thirteenth lunar month was added. Each month starts with the new moon, Hilo, and ends either with the dark moons, Mauli or Muku, depending on the time of year.
pc: @ulumicahs
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #mahina #moon #naupaka #paʻakai #salt #helupō #pānānā #hīhīmanu #ʻulu #roundies #canvastotes #supportlocal #buylocal
• H E L U P Ō Our Helu Pō Round Blanket features the Hawaiian calendar which is based upon the phases of the moon. The year has twelve months of 29.5 phases and every three to six years, a thirteenth lunar month was added. Each month starts with the new moon, Hilo, and ends either with the dark moons, Mauli or Muku, depending on the time of year. pc: @ulumicahs • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻīlina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #mahina  #moon  #naupaka  #paʻakai  #salt  #helupō  #pānānā  #hīhīmanu  #ʻulu  #roundies  #canvastotes  #supportlocal  #buylocal 
•
He aliʻi ka ʻāina, he kauā ke kānaka; The land is chief; man its servant. ʻĀina has no need for kānaka, but kānaka needs the ʻāina and works it for a livelihood. Aloha ʻāina, malama ʻāina. Take care of our land.
pc: @kilikaiahuna
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #paeʻāina #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #lāhui #supportlocal #buylocal #alohaʻāina #malamaʻāina #ʻōlelonoʻeau
• He aliʻi ka ʻāina, he kauā ke kānaka; The land is chief; man its servant. ʻĀina has no need for kānaka, but kānaka needs the ʻāina and works it for a livelihood. Aloha ʻāina, malama ʻāina. Take care of our land. pc: @kilikaiahuna • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻīlina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #oʻahu  #kauaʻi  #maui  #bigisland  #niʻihau  #kahoʻolawe  #molokaʻi  #lānaʻi  #paeʻāina  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #hawaiian  #lāhui  #supportlocal  #buylocal  #alohaʻāina  #malamaʻāina  #ʻōlelonoʻeau 
•
Pali ke kua, mahina ke alo; Back as straight as a cliff, face bright as the moon. Leather Canvas Mahina Tote available at livealohamodern.com
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻilina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #kauaʻi #hawaii #hi #local #shoplocal #buylocal #mahina #helupō #pōmahina #moonchart #hoʻonui #poepoe #emi #hinaikamalama #pukui #ʻōlelonoʻeau #ʻōlelohawaiʻi #supportlocal #buylocal #kahakai #kai #moana #pali
• Pali ke kua, mahina ke alo; Back as straight as a cliff, face bright as the moon. Leather Canvas Mahina Tote available at livealohamodern.com • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻilina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #kauaʻi  #hawaii  #hi  #local  #shoplocal  #buylocal  #mahina  #helupō  #pōmahina  #moonchart  #hoʻonui  #poepoe  #emi  #hinaikamalama  #pukui  #ʻōlelonoʻeau  #ʻōlelohawaiʻi  #supportlocal  #buylocal  #kahakai  #kai  #moana  #pali 
•
Lawe i ka maʻalea a kūʻonoʻono; acquire a skill and make it deep, use it create something better for others.
pc:@joelgvarg
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #paeʻāina #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #lāhui #supportlocal #buylocal #maʻalea #kūʻonoʻono #ʻōlelonoʻeau
•
M A H I N A
Mahina, moon, organized Hawaiian time with the passing of each moon phase was the passing of each day. Each cycle is made up of 29.5 days. Our lunar calendar is divided into three periods: hoʻonui (growing bigger), poepoe (round), and emi (decreasing). The moon also directed the activities of kānaka around farming, fishing and gathering.
livealohamodern.com
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻilina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #shoplocal #mahina #moon #helupō #pō #pōmahina #moonchart #moonphase #mahinahou #malama #mahinapiha #hoʻonui #poepoe #emi #hinaikamalama
• M A H I N A Mahina, moon, organized Hawaiian time with the passing of each moon phase was the passing of each day. Each cycle is made up of 29.5 days. Our lunar calendar is divided into three periods: hoʻonui (growing bigger), poepoe (round), and emi (decreasing). The moon also directed the activities of kānaka around farming, fishing and gathering. livealohamodern.com • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻilina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #shoplocal  #mahina  #moon  #helupō  #pō  #pōmahina  #moonchart  #moonphase  #mahinahou  #malama  #mahinapiha  #hoʻonui  #poepoe  #emi  #hinaikamalama 
•
Hōʻike aʻe ʻoe i kou nani ʻeā I ka mālamalama, i ka mālamalama ʻoi kelakela; Show forth your beauty,
The greatest of all lights. Hauʻoli Aloha Pōʻalima kākou!
pc: @kilikaiahuna
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻilina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #kauaʻi #hawaii #hi #local #shoplocal #buylocal #mahina #helupō #pōmahina #moonchart #hoʻonui #poepoe #emi #hinaikamalama #pukui #ʻōlelonoʻeau #ʻōlelohawaiʻi #supportlocal #buylocal #kahakai #kai #moana #alohafriday
• Hōʻike aʻe ʻoe i kou nani ʻeā I ka mālamalama, i ka mālamalama ʻoi kelakela; Show forth your beauty, The greatest of all lights. Hauʻoli Aloha Pōʻalima kākou! pc: @kilikaiahuna • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻilina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #kauaʻi  #hawaii  #hi  #local  #shoplocal  #buylocal  #mahina  #helupō  #pōmahina  #moonchart  #hoʻonui  #poepoe  #emi  #hinaikamalama  #pukui  #ʻōlelonoʻeau  #ʻōlelohawaiʻi  #supportlocal  #buylocal  #kahakai  #kai  #moana  #alohafriday 
•
ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo e piʻi; No cliff is so tall that it cannot be scaled. No problem is too great when one tries hard to solve it. Try something even though it seems difficult.
pc: @kilikaiahuna
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #supportlocal #buylocal #kahakai #kai #moana #pali #pukui
• ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo e piʻi; No cliff is so tall that it cannot be scaled. No problem is too great when one tries hard to solve it. Try something even though it seems difficult. pc: @kilikaiahuna • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻīlina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #oʻahu  #kauaʻi  #maui  #bigisland  #niʻihau  #kahoʻolawe  #molokaʻi  #lānaʻi  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #hawaiian  #supportlocal  #buylocal  #kahakai  #kai  #moana  #pali  #pukui 
•
Tonight, night of the akua moon, is observed as an opportunity for communing with the gods. On this day, ʻōiwi ʻohana traditionally made hoʻokupu and pule to seek the blessings of their ʻaumakua.
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #supportlocal #buylocal #mahina #moʻolelomonday
• Tonight, night of the akua moon, is observed as an opportunity for communing with the gods. On this day, ʻōiwi ʻohana traditionally made hoʻokupu and pule to seek the blessings of their ʻaumakua. • #alohamodern  #aloha  #modern  #olakahoʻīlina  #livethelegacy  #livealohamodern  #hawaiʻi  #oʻahu  #kauaʻi  #maui  #bigisland  #niʻihau  #kahoʻolawe  #molokaʻi  #lānaʻi  #honolulu  #hawaii  #hi  #808  #hawaiian  #supportlocal  #buylocal  #mahina  #moʻolelomonday 
•
Friday just called. She’ll be here tomorrow, but that’s not soon enough.
pc: @kilikaiahuna
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #supportlocal #buylocal
•
Ua ka ua, ola ka nohona o ka ʻāina kula; the rain pours bringing life to the plains.
pc: @kilikaiahuna
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #supportlocal #buylocal #ʻōlelonoʻeau
•
E hoʻomaikaʻi kākou e like me ko kākou mau kūpuna me ke kapukapu a me ka haʻaheo.
•
#alohamodern #aloha #modern #olakahoʻīlina #livethelegacy #livealohamodern #hawaiʻi #oʻahu #kauaʻi #maui #bigisland #niʻihau #kahoʻolawe #molokaʻi #lānaʻi #honolulu #hawaii #hi #808 #hawaiian #supportlocal #buylocal #ʻōlelonoʻeau #alohasunday