an online Instagram web viewer

#whenhewas24 medias

Photos

Còn ai ngồi đó đợi mình ghen? 
Sao bản thân ích kỉ quá? 
Sao hôm nay mình cô đơn vậy? 
Người giờ đang nghĩ gì? 
Nơi đó có còn niềm tin không? 
Rối quá v Minh? 
#stilllovingyou #justbelieveinme #mycrush 🐶 
#myinsta #myhope #mylife #myyoung #wheniwas19 #whenhewas24
xSay2
It's amazing how long ago this was?! Now it's 7 months until we say "I Do" 😍😍😍 #stealingzdanowicz #chh #whenhewas24 #2yearsago
My father ❤ 
#whenhewas24
#55yearsago