an online Instagram web viewer

#osmanli medias

Photos

xSay2
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 1.BÖLÜM
Çok büyük bir coğrafyada topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nin farklı inançlar, milletler ve kültürlere uyguladığı hoşgörü politikası Osmanlı toplumunda huzur ve barışın etkili olmasına vesile olmuştur. Fatih, Hristiyanlara belli haklar, güvenceler vermiştir. Orta Çağ Avrupasında Yahudiler haksız yere öldürülürken ve Avrupa devletleri, toplumlarına çeşitli zulümler uyguluyor iken; Osmanlı Devleti, idaresi altında bulunan farklı dinlere, dillere, kültürlere bağlı insanların barış içerisinde yaşamalarını sağlıyordu. “Osmanlı Devleti’nde uygulamaya konulan millet sisteminin gereği olarak Gayr-ı Müslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiç bir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur.” * “Bosna ruhbanlarına ve Galata Cenevizlilerine verilen emannameler de Osmanlı Devleti’nde din ve ırk farklılığından dolayı temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmaya gidilmediğinin en bariz örnekleridir. Semt pazarlarının günü bile bu kesimin dini günlerine gelmemesine çalışılarak mağdur olmaları önleniyordu.” * “Batılı pek çok seyyah ve tarihçinin kaleminden Osmanlı hoşgörüsüne dair yazılan daha pek çok örnek bulmak mümkündür. Bir ilim adamı olan Brockelman Osmanlı hoşgörüsüne dair şöyle diyor:“Müslüman Türkler, fetihler esnasında isteselerdi Hristiyanları tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din, buna müsaade etmez.” *
 #osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 1.BÖLÜM Çok büyük bir coğrafyada topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nin farklı inançlar, milletler ve kültürlere uyguladığı hoşgörü politikası Osmanlı toplumunda huzur ve barışın etkili olmasına vesile olmuştur. Fatih, Hristiyanlara belli haklar, güvenceler vermiştir. Orta Çağ Avrupasında Yahudiler haksız yere öldürülürken ve Avrupa devletleri, toplumlarına çeşitli zulümler uyguluyor iken; Osmanlı Devleti, idaresi altında bulunan farklı dinlere, dillere, kültürlere bağlı insanların barış içerisinde yaşamalarını sağlıyordu. “Osmanlı Devleti’nde uygulamaya konulan millet sisteminin gereği olarak Gayr-ı Müslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiç bir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur.” * “Bosna ruhbanlarına ve Galata Cenevizlilerine verilen emannameler de Osmanlı Devleti’nde din ve ırk farklılığından dolayı temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmaya gidilmediğinin en bariz örnekleridir. Semt pazarlarının günü bile bu kesimin dini günlerine gelmemesine çalışılarak mağdur olmaları önleniyordu.” * “Batılı pek çok seyyah ve tarihçinin kaleminden Osmanlı hoşgörüsüne dair yazılan daha pek çok örnek bulmak mümkündür. Bir ilim adamı olan Brockelman Osmanlı hoşgörüsüne dair şöyle diyor:“Müslüman Türkler, fetihler esnasında isteselerdi Hristiyanları tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din, buna müsaade etmez.” * #osmanligercekler  #osmanli  #osmanlipadisahlari  #sultanabdülhamidhan  #halifeabdülhamid  #tarih  #sultan  #fatih  #jöh  #pöh  #abdülhamidhan  #osmanlı  #ottoman  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #abdülhamidianlamak  #1453  #bordobereliler  #istanbul  #türkiye  #devlet 
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 2.BÖLÜM
Osmanlı Devleti, 19, 20 ve içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda dünya siyasetinde en çok sözü geçen devletlerin uyguladığı emperyalist, sömürgeci politikayı uygulayacak güçte idi ancak sömürge politikasını uygulamadı. Emperyalist devletlerin “kendilerinden olmayanlar”a kendi kültürünü zorla empoze etmeye çalışması ve bunun için uyguladıkları baskılar, zulümler günümüz dünyasını olumsuz yönde etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin siyah tenli insanlara uyguladığı ayrımcılıklar, Britanya Krallığı’nın bir çok Orta Doğu ülkesini ve Hindistan’ı sömürgeleştirmesi, Fransa’nın Kuzey Afrika’da sömürge faaliyetleri, Coğrafi keşifler neticesinde İspanyolların ve Portekizlilerin sömürgelerinde düzenledikleri katliamlar, Sovyetler Birliği’nin çevresindeki ülkelere komünizmi empoze etmesi ve katliamları, Hitler’in emperyalist arzuları neticesinde uygulanan katliamlar, Nazi ırkçılığının neticesinde meydana gelen Yahudi soykırımı, Japon İmparatorluğu’nun Çin’de uyguladığı katliamlar, Amerika’nın Vietnamda ve Orta Doğu ülkelerinde yaptığı katliamlar, zulümler emperyalist politikanın ürünleridir.
 #osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 2.BÖLÜM Osmanlı Devleti, 19, 20 ve içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda dünya siyasetinde en çok sözü geçen devletlerin uyguladığı emperyalist, sömürgeci politikayı uygulayacak güçte idi ancak sömürge politikasını uygulamadı. Emperyalist devletlerin “kendilerinden olmayanlar”a kendi kültürünü zorla empoze etmeye çalışması ve bunun için uyguladıkları baskılar, zulümler günümüz dünyasını olumsuz yönde etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin siyah tenli insanlara uyguladığı ayrımcılıklar, Britanya Krallığı’nın bir çok Orta Doğu ülkesini ve Hindistan’ı sömürgeleştirmesi, Fransa’nın Kuzey Afrika’da sömürge faaliyetleri, Coğrafi keşifler neticesinde İspanyolların ve Portekizlilerin sömürgelerinde düzenledikleri katliamlar, Sovyetler Birliği’nin çevresindeki ülkelere komünizmi empoze etmesi ve katliamları, Hitler’in emperyalist arzuları neticesinde uygulanan katliamlar, Nazi ırkçılığının neticesinde meydana gelen Yahudi soykırımı, Japon İmparatorluğu’nun Çin’de uyguladığı katliamlar, Amerika’nın Vietnamda ve Orta Doğu ülkelerinde yaptığı katliamlar, zulümler emperyalist politikanın ürünleridir. #osmanligercekler  #osmanli  #osmanlipadisahlari  #sultanabdülhamidhan  #halifeabdülhamid  #tarih  #sultan  #fatih  #jöh  #pöh  #abdülhamidhan  #osmanlı  #ottoman  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #abdülhamidianlamak  #1453  #bordobereliler  #istanbul  #türkiye  #devlet 
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 3.BÖLÜM
Bizans zulmünden zarar gören Ortodoks olmayan Hristiyanların İslam devleti’nin hoşgörüsünü görüp İslam devletine dua etmesi İslamiyet’in bir hoşgörü dini olduğunu ispat etmektedir.

Ünlü sahabelerden Ebu Ubeyde Bin Cerrah Şam bölgesi fethedilirken Bizans devletinin bir ordu gönderdiği haberini aldı ve Hristiyanlardan toplamış olduğu cizyeleri o Hristiyanları artık korumaya güçleri yetmediği için Hristiyanlara geri vermek istedi. Bu duruma Hristiyanlar çok şaşırdılar ve cizyeyi (vergi) geri almadılar ve Bizanslılar karşısında İslam devletinin başarılı olmasını istediler.

İşte Osmanlı Devleti Kur’an ahlakı ile yetişen nesilleri örnek aldı. 
Eğer başka bir Müslüman ülkesi bu hoşgörü politikasını uygulamıyor, hatta bir emperyalist güç oluyor, emperyalist güçlerin yaptığı zulümleri yapıyor ise bu Müslüman ülkesi doğru inanca sahip olsa bile doğru inancın gereklerini toplumsal hayatta uygulamamış demektir. Dolayısıyla gerçek anlamda bir hoşgörü yönetiminin sağlanması için doğru inanca sahip olmanın yanında doğru inancın gereklerini toplumsal hayatta uygulamaya geçirmek gereklidir.

Ancak bir gayrimüslim devletin tamamen batıl politikalar ürettiğini iddia etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Kısmen de olsa bir gayrimüslim devlet de Müslümanca politikalar üretebilir ve uygulayabilir.Günümüzde bunun örneklerini bulabiliriz. Ancak tam bir adalet sadece Hazreti Peygamber’in (Sav) yolunda ve onun hükümlerine göre hareket eden bir İslam devletinde görülebilir.
 #osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet
Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası 3.BÖLÜM Bizans zulmünden zarar gören Ortodoks olmayan Hristiyanların İslam devleti’nin hoşgörüsünü görüp İslam devletine dua etmesi İslamiyet’in bir hoşgörü dini olduğunu ispat etmektedir. Ünlü sahabelerden Ebu Ubeyde Bin Cerrah Şam bölgesi fethedilirken Bizans devletinin bir ordu gönderdiği haberini aldı ve Hristiyanlardan toplamış olduğu cizyeleri o Hristiyanları artık korumaya güçleri yetmediği için Hristiyanlara geri vermek istedi. Bu duruma Hristiyanlar çok şaşırdılar ve cizyeyi (vergi) geri almadılar ve Bizanslılar karşısında İslam devletinin başarılı olmasını istediler. İşte Osmanlı Devleti Kur’an ahlakı ile yetişen nesilleri örnek aldı. Eğer başka bir Müslüman ülkesi bu hoşgörü politikasını uygulamıyor, hatta bir emperyalist güç oluyor, emperyalist güçlerin yaptığı zulümleri yapıyor ise bu Müslüman ülkesi doğru inanca sahip olsa bile doğru inancın gereklerini toplumsal hayatta uygulamamış demektir. Dolayısıyla gerçek anlamda bir hoşgörü yönetiminin sağlanması için doğru inanca sahip olmanın yanında doğru inancın gereklerini toplumsal hayatta uygulamaya geçirmek gereklidir. Ancak bir gayrimüslim devletin tamamen batıl politikalar ürettiğini iddia etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Kısmen de olsa bir gayrimüslim devlet de Müslümanca politikalar üretebilir ve uygulayabilir.Günümüzde bunun örneklerini bulabiliriz. Ancak tam bir adalet sadece Hazreti Peygamber’in (Sav) yolunda ve onun hükümlerine göre hareket eden bir İslam devletinde görülebilir. #osmanligercekler  #osmanli  #osmanlipadisahlari  #sultanabdülhamidhan  #halifeabdülhamid  #tarih  #sultan  #fatih  #jöh  #pöh  #abdülhamidhan  #osmanlı  #ottoman  #diriliş  #dirilişertuğrul  #payitaht  #abdülhamidianlamak  #1453  #bordobereliler  #istanbul  #türkiye  #devlet 
Hayırlı Sabahlar
ŞURAYA Bİ ADAM KOYALIM SABAH SABAH 😎
@cesurdevlet Takip Et
#türkordusu
#şehit
#afrin
#osmanlı #osmanli #diriliş #suriye #cumhurbaşkanı #erdoğan #zeytindalıharekatı #receptayyiperdogan  #abdulhamid #haber #sondakika #polis #türkiye #kıbrıs #turkey🇹🇷 #turkey #akparti  #mhp #haberler #asker #istanbul  #erzurum #vatan #bayrak 
#özelharekat  #islam #operasyon
Ülkücülüğü bir satıh hareketi zannedenler, yanılırlar. Alabildiğine öze ve alabildiğine derinliğe yönelik bir fikir sistemidir, Ülkücülük. 
#jöh #jandarma #türkiye #turk #asker #basbug #osmanli #sevda #ayyildiz #tengribizmenen #tekyolturan #atsiz #islam #başbuğum #türkeş #ocakları #milliyetçi #hareket #partisi #fırat #çakıroğlu #milliyetcihareketpartisi #ülkücühareket #oğuz #kaan #yavuzselimhan #türkçü #turanci #türkler #türkçülük
Ülkücülüğü bir satıh hareketi zannedenler, yanılırlar. Alabildiğine öze ve alabildiğine derinliğe yönelik bir fikir sistemidir, Ülkücülük. #jöh  #jandarma  #türkiye  #turk  #asker  #basbug  #osmanli  #sevda  #ayyildiz  #tengribizmenen  #tekyolturan  #atsiz  #islam  #başbuğum  #türkeş  #ocakları  #milliyetçi  #hareket  #partisi  #fırat  #çakıroğlu  #milliyetcihareketpartisi  #ülkücühareket  #oğuz  #kaan  #yavuzselimhan  #türkçü  #turanci  #türkler  #türkçülük 
Sultan II. Abdülhamid Han'ın merâsim kılıcı.
The ceremonial sword of Sultan Abdülhamid II.
سيف المراسيم الخاص بالسلطان عبد الحميد الثاني
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #sultanabdulhamid #sultanabdülhamidhan #cennetmekan #uluhakan #hanedanialiosman #devletialiyyeyiosmaniyye #istanbul #türkiye🇹🇷 #turkey🇹🇷 #merasim #kılıç #kelimetullah #tarih #history #islam #islamiyet #Kuranikerim #Quran #hzMuhammedsav🌹 #Allahcc #osmanlitarihi #ottomanhistory
Sultan II. Abdülhamid Han'ın merâsim kılıcı. The ceremonial sword of Sultan Abdülhamid II. سيف المراسيم الخاص بالسلطان عبد الحميد الثاني #osmanliimparatorlugu  #ottomanempire  #osmanlidevleti  #osmanli  #ottoman  #sultanabdulhamid  #sultanabdülhamidhan  #cennetmekan  #uluhakan  #hanedanialiosman  #devletialiyyeyiosmaniyye  #istanbul  #türkiye 🇹🇷 #turkey 🇹🇷 #merasim  #kılıç  #kelimetullah  #tarih  #history  #islam  #islamiyet  #Kuranikerim  #Quran  #hzMuhammedsav 🌹 #Allahcc  #osmanlitarihi  #ottomanhistory 
Bugün günlerden Diriliş Ertuğrul!
@dirilisertugruldizi1
@dirilisdizisi
-
Eğer sayfamızı beğendiyseniz, arkadaşlarınızı etiketleyip bize destek olabilirsin
#dirilisertugruldizi1 #dirilişertuğruldizi1 #dirilişdizisi #dirilişertuğrul #diriliş #ertuğrul #ertuğrulgazi #alpler #dirilisailesi #kayıobası #bizans #osmanli #osmanlı #türkiye #BirMilletinDirilişi #tarihbizim #asker #vatan #TRT1
“Hak İstiyenin hakkını veririz. Baş kaldıranın başını keseriz!" .
📌 Lütfen yorum kısmına herkes @payitahtdizi yazarak paylaşalım !
.
#afrin #zafer #hak
#osmanli #PAYİYTAHTABDULHAMİD #osmanoglu #halife #islamalemi #islam #tarih #padişah #hükümdar #hamid #han #evliya #kudretli #sultanabdülhamid #sonsultan #dirilişvakti #dirilişertuğrul #trt #trt1 #esfilm #afrin #siyaset #derinsiyaset #yıldızsarayı
Allahım sana milyonlarca şükür ve teşekkür ederim. Sonsuz nimetlerinden faydalandirdigin için 5500km uzakta rızık nasip ettiğin için hikmetinden sual olunmaz...
HAK YOLUNDAN AYIRMA ALLAHIM!!! 🕊**DUBAİ **🕊 #dubai #dubai❤️ #dubai_mall #dubai🇦🇪 #globalvillage #globalvillagedubai #globalvillageuae ##globalvillage2018🌏 #globalvillage2018🌏🎡🎪 #globalvillage2018 #osmanli #osmanlı #osmanlıtürkleri #guven_aktar_baharat_kuruyemis
🔪EL YAPIMI ÜRÜNLER 🗡
DERİ KILIF DAHIL.175.TL KEMİK ÇAKI HEDİYE 👍KARGO BEDAVA 👈
KAPIDA 📪NAKİT KREDİ KARTI İLE ÖDEME.📣
WHATSAPP SİPARİŞ VE BİLGİ HATTIMIZ.05335779953☎
#polisözelharekat #polis #jöh #pöh #hediye #pala #bıçak #denizkuvvetleri #izmir #ankara #istanbul #pomem #komando #mak #konya #vatan #yunuspolisi #sozdizisi #çevikkuvvet #bayrak #özeltim #üsküdar#reis #bordobereliler #mavibereliler #hediyelik #osmanli #özel #hediye #kişiyeözel
🔪EL YAPIMI ÜRÜNLER 🗡 DERİ KILIF DAHIL.175.TL KEMİK ÇAKI HEDİYE 👍KARGO BEDAVA 👈 KAPIDA 📪NAKİT KREDİ KARTI İLE ÖDEME.📣 WHATSAPP SİPARİŞ VE BİLGİ HATTIMIZ.05335779953☎ #polisözelharekat  #polis  #jöh  #pöh  #hediye  #pala  #bıçak  #denizkuvvetleri  #izmir  #ankara  #istanbul  #pomem  #komando  #mak  #konya  #vatan  #yunuspolisi  #sozdizisi  #çevikkuvvet  #bayrak  #özeltim  #üsküdar #reis  #bordobereliler  #mavibereliler  #hediyelik  #osmanli  #özel  #hediye  #kişiyeözel 
🔵KAYI DİRİLİŞ
 5 PARÇA MDF TABLO.
☑️Bedava Kargo.
✅Kapıda Ödeme.
🏧 49,90 tl
☎️ Whatsapp: 0533-653-46-57
5 PARÇALI MDF TABLO 100X60 CM

TASARIM ÜRETİM VE SATIŞ FİRMAMIZA AİTTİR.

ÖLÇÜ :100X60 CM 2 ADET 20X40CM, 2 ADET 20X50 CM , 1 ADET 20X60 CM

3 MM MDF ÜZERİNE LAMİNE EDİLEN GÖRSELLER DÜNYA MARKASI HP VE EPSON MAKİNALARIMIZDA BASILMAKTADIR.
ÜRÜNLEERİMİZDE KULLANILAN BOYALAR ORJİNALDİR. İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HİÇ BİR MADDE İÇERMEZ. 
K OLAY MONTAJ ( ÜRÜNLERİN ARKASINDA BULUNAN ÇİFT TARAFLI BANT SAYESİNDE DÜZ ZEMİNE KOLAYCA MONTE EDEBİLİRSİNİZ)
NEMLİ YADA KURU BEZLE TEMİZLENİR. #tablolar #saatler #dirilişdizisi #tablo #osmanlitorunu #5parcalitablo #dirilisertugrul #diriliş #ertugrulgazi #erkeksaat #erkeksaati #osmanlikahvecisi #osmanlıdevleti #saatkombin #dirilisdizisi #saatkombini #dirilis #osmanlıevladı #kandemirhediyelik #bayan #erkek #osmanli #tesbihler #tesbihkutusu #osmanlı #dirilişvakti #osmanlıtorunu #kayi #kayıboyu #osmanlidevleti -
🔵KAYI DİRİLİŞ 5 PARÇA MDF TABLO. ☑️Bedava Kargo. ✅Kapıda Ödeme. 🏧 49,90 tl ☎️ Whatsapp: 0533-653-46-57 5 PARÇALI MDF TABLO 100X60 CM TASARIM ÜRETİM VE SATIŞ FİRMAMIZA AİTTİR. ÖLÇÜ :100X60 CM 2 ADET 20X40CM, 2 ADET 20X50 CM , 1 ADET 20X60 CM 3 MM MDF ÜZERİNE LAMİNE EDİLEN GÖRSELLER DÜNYA MARKASI HP VE EPSON MAKİNALARIMIZDA BASILMAKTADIR. ÜRÜNLEERİMİZDE KULLANILAN BOYALAR ORJİNALDİR. İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HİÇ BİR MADDE İÇERMEZ. K OLAY MONTAJ ( ÜRÜNLERİN ARKASINDA BULUNAN ÇİFT TARAFLI BANT SAYESİNDE DÜZ ZEMİNE KOLAYCA MONTE EDEBİLİRSİNİZ) NEMLİ YADA KURU BEZLE TEMİZLENİR. #tablolar  #saatler  #dirilişdizisi  #tablo  #osmanlitorunu  #5parcalitablo  #dirilisertugrul  #diriliş  #ertugrulgazi  #erkeksaat  #erkeksaati  #osmanlikahvecisi  #osmanlıdevleti  #saatkombin  #dirilisdizisi  #saatkombini  #dirilis  #osmanlıevladı  #kandemirhediyelik  #bayan  #erkek  #osmanli  #tesbihler  #tesbihkutusu  #osmanlı  #dirilişvakti  #osmanlıtorunu  #kayi  #kayıboyu  #osmanlidevleti  -
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr....
Ey Rabbim..!
İşimi kolaylaştır zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir....
"LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM" 👉@osmanlizadee
👉@osmanlizadee
👉@osmanlizadee ...
#türkiye #şehit #islamic #turkey #osmanli #vatan #islam #türk #kürt #şehitler #adana ...NİYET HAYR , AKIBET HAYR... #çukurova #mersin #istanbul #ankara #izmir #millet #mhp #asker #polis #afrin #dünya #meü #çü #bayrak #milli #tsk #osmanlizadee #akparti ★ Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza
★ⓞⓢⓜⓐⓝⓛⓘⓩⓐⓓⓔⓔ
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.... Ey Rabbim..! İşimi kolaylaştır zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir.... "LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM" 👉@osmanlizadee 👉@osmanlizadee 👉@osmanlizadee ... #türkiye  #şehit  #islamic  #turkey  #osmanli  #vatan  #islam  #türk  #kürt  #şehitler  #adana  ...NİYET HAYR , AKIBET HAYR... #çukurova  #mersin  #istanbul  #ankara  #izmir  #millet  #mhp  #asker  #polis  #afrin  #dünya  #meü  #çü  #bayrak  #milli  #tsk  #osmanlizadee  #akparti  ★ Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza ★ⓞⓢⓜⓐⓝⓛⓘⓩⓐⓓⓔⓔ
Asıl ben çok teşekkür ediyorum aziz dostum ve degerli hocam @serhankeserlioglu

#ertuğrul #ertugrul #diriliş #dirilis #dirilişertuğrul #dirilisertugrul #mehmetçik #mehmetçikkutülamare #efe #yeşildeniz #payitaht #payitahtabdülhamit #çukur #cukur #osmanlı #osmanli