an online Instagram web viewer

#hangcosan medias

Photos

Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng
- Giá 400k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại
- Màu sắc: vàng, bạc
- Thời gian bảo hành: 4 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng - Giá 400k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại - Màu sắc: vàng, bạc - Thời gian bảo hành: 4 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng
- Giá 400k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại
- Màu sắc: vàng, bạc
- Thời gian bảo hành: 4 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng - Giá 400k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại - Màu sắc: vàng, bạc - Thời gian bảo hành: 4 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng
- Giá 400k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại
- Màu sắc: vàng, bạc
- Thời gian bảo hành: 4 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ Cacaxi dây kim loại mặt số la mã đính đá sang trọng - Giá 400k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại - Màu sắc: vàng, bạc - Thời gian bảo hành: 4 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại
- Giá 550k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây kim loại
- Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh.
- Thời gian bảo hành: 6 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại - Giá 550k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây kim loại - Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh. - Thời gian bảo hành: 6 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại
- Giá 550k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây kim loại
- Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh.
- Thời gian bảo hành: 6 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại - Giá 550k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây kim loại - Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh. - Thời gian bảo hành: 6 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại
- Giá 550k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây kim loại
- Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh.
- Thời gian bảo hành: 6 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Guou dây kim loại - Giá 550k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây kim loại - Màu sắc: mặt trắng, mặt xanh. - Thời gian bảo hành: 6 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Sanda
- Giá 300k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Sanda - Giá 300k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Sanda
 đính đá sang trọng
- Giá 300k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Sanda đính đá sang trọng - Giá 300k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Sanda
- Giá 300k
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Sanda - Giá 300k - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu, trắng, đỏ - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
MAXI CỎ HOA LÁ XẺ TÀ XINH YÊU
⭐️ Hàng có sẵn giống y hình nhá
⭐️ #250K 
#rubyshop #MAXI #damxeta #xeta #ootd #dress #streetstyle #rubystore #hangcosan #saigon #vungtau #tphcm #vt
Chân váy jean cũng phải yêu 💋💋
Giá: 190k
〰🌵🌵〰〰
🔖 Tất cả là hàng có sẵn
🎗 Giá sỉ khi mua 5sp (không cần cùng loại)
🍃 Facebook.com/93.qboutique
🌵insta: 93.q boutique
🎺 89 Đinh Tiên Hoàng - tp Huế
#chanvay #chanvaydai #chanvaydep #chanvaylen #chanvayjean #chanvaycongchua #hangcosan #boutique #shop #store #style #studio #hotsummer #newarrival #restock #hangcosan #hangmoive #hangquangchau #ootd #korea #koreanstyle
Chân váy jean cũng phải yêu 💋💋 Giá: 190k 〰🌵🌵〰〰 🔖 Tất cả là hàng có sẵn 🎗 Giá sỉ khi mua 5sp (không cần cùng loại) 🍃 Facebook.com/93.qboutique 🌵insta: 93.q boutique 🎺 89 Đinh Tiên Hoàng - tp Huế #chanvay  #chanvaydai  #chanvaydep  #chanvaylen  #chanvayjean  #chanvaycongchua  #hangcosan  #boutique  #shop  #store  #style  #studio  #hotsummer  #newarrival  #restock  #hangcosan  #hangmoive  #hangquangchau  #ootd  #korea  #koreanstyle 
Túi da bò 280k
〰🌵🌵〰〰
🔖 Tất cả là hàng có sẵn
🎗 Giá sỉ khi mua 5sp (không cần cùng loại)
🍃 Facebook.com/93.qboutique
🌵insta: 93.q boutique
🎺 89 Đinh Tiên Hoàng - tp Huế
#turban #tuixinh #tui #túi #tuixach #tuixinh #tuixachf1 #tuixachda #hangquangchau #hangcosan #quanao #boutique #store #clothes #freestyle #koreanstyle
Đồng hồ đôi Sharme
- Giá 280k/chiếc - 500k/đôi.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ đôi Sharme - Giá 280k/chiếc - 500k/đôi. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ đôi Sharme
- Giá 280k/chiếc - 500k/đôi.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ đôi Sharme - Giá 280k/chiếc - 500k/đôi. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ đôi Sharme
- Giá 280k/chiếc - 500k/đôi.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đen, nâu
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ đôi Sharme - Giá 280k/chiếc - 500k/đôi. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đen, nâu - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: dây da.
- Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Ontheedge mặt kim tuyến - Giá 280k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: dây da. - Màu sắc: đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, nâu. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
〰🌵🌵〰〰
🔖 Tất cả là hàng có sẵn
🎗 Giá sỉ khi mua 5sp (không cần cùng loại)
🍃 Facebook.com/93.qboutique
🌵insta: 93.q boutique
🎺 89 Đinh Tiên Hoàng - tp Huế
#tuixach #tuitote #tuideocheo #bags #bag #hangmoive #hangcosan #newarrival #newyear #hue #oversize #ootd #ootdvietnam #ootdfashion
Hàng có sẵn !!! #hangcosan.
🍭Phấn Nén Siêu Mịn Cao Cấp Pony Effect Cover Fit Powder Foundation SPF40 PA +++ .
shop canh #memebox sale 82% còn #260k/hộp (giá gốc là hơn #600k/hộp).
🍓Date : năm 2020 nên các bạn yên tâm nhé. .
➡️Phấn Nén Siêu Mịn Cao Cấp Pony Effect Cover Fit Powder Foundation với hạt phấn mịn màng, giúp tạo một lớp nền hoàn hảo, mịn đẹp và nhẹ nhàng.
.
- Đây là dòng phấn nền chuyên nghiệp với thiết kế sang trọng.
- Có khả năng che phủ, che khuyết điểm cao.
- Phấn có chỉ số SPF40 PA +++ giúp chống nắng, khả năng kiềm dầu và bền màu cả ngày dài cũng là ưu điểm của phấn này, hạn chế cho lớp nền bị xuống màu và không đều màu.
- Hạt phấn nhẹ và thoáng, không gây cảm giác bí da.
.
✳️Shop về 2 màu được yêu thích nhất : 
#21 Natural Ivory cho da trung bình.
#23 Rosy Beige cho da trung bình.
---------------------
👉Bán xuyên Tết ko nghỉ ! Ship hàng COD toàn quốc..
📍Ship tỉnh hết ngày 27 Tết (12/2).
📍Nhận ship HCM tới 30 Tết (15/2).
😊Hotline : 0909 683 709 (iMess/Zalo/Line/Viber)
Shop online ở cuối hẻm 313 Nguyễn Văn Công, P.3,Gò Vấp, TP.HCM (các bạn gọi trước khi đến nhé).
.
#PonyEffect #ponyeffectcoverfitpowderfoundation 
#linhspy_pony #lozi #lozihanoi #lozisaigon #helloweekend #changmakeup #chipu #sontungmtp #thenewdistrict #saigonese #mypham #makeup #trangdiem #saigonshop #sale #kenh14 #ponyeffectdeepandpureliptint #linhspy_makeup_foundation
Hàng có sẵn !!! #hangcosan . 🍭Phấn Nén Siêu Mịn Cao Cấp Pony Effect Cover Fit Powder Foundation SPF40 PA +++ . shop canh #memebox  sale 82% còn #260k /hộp (giá gốc là hơn #600k /hộp). 🍓Date : năm 2020 nên các bạn yên tâm nhé. . ➡️Phấn Nén Siêu Mịn Cao Cấp Pony Effect Cover Fit Powder Foundation với hạt phấn mịn màng, giúp tạo một lớp nền hoàn hảo, mịn đẹp và nhẹ nhàng. . - Đây là dòng phấn nền chuyên nghiệp với thiết kế sang trọng. - Có khả năng che phủ, che khuyết điểm cao. - Phấn có chỉ số SPF40 PA +++ giúp chống nắng, khả năng kiềm dầu và bền màu cả ngày dài cũng là ưu điểm của phấn này, hạn chế cho lớp nền bị xuống màu và không đều màu. - Hạt phấn nhẹ và thoáng, không gây cảm giác bí da. . ✳️Shop về 2 màu được yêu thích nhất : #21  Natural Ivory cho da trung bình. #23  Rosy Beige cho da trung bình. --------------------- 👉Bán xuyên Tết ko nghỉ ! Ship hàng COD toàn quốc.. 📍Ship tỉnh hết ngày 27 Tết (12/2). 📍Nhận ship HCM tới 30 Tết (15/2). 😊Hotline : 0909 683 709 (iMess/Zalo/Line/Viber) Shop online ở cuối hẻm 313 Nguyễn Văn Công, P.3,Gò Vấp, TP.HCM (các bạn gọi trước khi đến nhé). . #PonyEffect  #ponyeffectcoverfitpowderfoundation  #linhspy_pony  #lozi  #lozihanoi  #lozisaigon  #helloweekend  #changmakeup  #chipu  #sontungmtp  #thenewdistrict  #saigonese  #mypham  #makeup  #trangdiem  #saigonshop  #sale  #kenh14  #ponyeffectdeepandpureliptint  #linhspy_makeup_foundation 
Đồng hồ nữ Bee Sister mặt số la mã đính đá sang trọng
- Giá 350k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại.
- Màu sắc: vàng, bạc.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Bee Sister mặt số la mã đính đá sang trọng - Giá 350k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại. - Màu sắc: vàng, bạc. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Bee Sister mặt số la mã đính đá sang trọng
- Giá 350k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại.
- Màu sắc: vàng, bạc.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Bee Sister mặt số la mã đính đá sang trọng - Giá 350k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại. - Màu sắc: vàng, bạc. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Quá thương quá xinh xắn... nhập về mà hông muốn trả về cho khách luôn. Cho shopclub giử thêm ngày. Mai gửi trả nha..
HÀNG CHUẨN TỪ DISNEY STORE Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub #odermy #oderus #odermypham #sonmoi #sonnuoc #myphamgiare #muaonlinetumy #iphonex #adidas #zarale #sale #salere #hanghieugiare #oderchinhhang #muahangmy #buonsi #myphamthanhly #myphamgiare #giaydep #thucphamchucnang #muadauca #nuochoaxin #nuochoamy #fashion #beautiful #shop #online #hangcosan
Quá thương quá xinh xắn... nhập về mà hông muốn trả về cho khách luôn. Cho shopclub giử thêm ngày. Mai gửi trả nha.. HÀNG CHUẨN TỪ DISNEY STORE Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub  #odermy  #oderus  #odermypham  #sonmoi  #sonnuoc  #myphamgiare  #muaonlinetumy  #iphonex  #adidas  #zarale  #sale  #salere  #hanghieugiare  #oderchinhhang  #muahangmy  #buonsi  #myphamthanhly  #myphamgiare  #giaydep  #thucphamchucnang  #muadauca  #nuochoaxin  #nuochoamy  #fashion  #beautiful  #shop  #online  #hangcosan 
Trên tay AirPod apple 🍎 
Ngon bổ rẻ nhá.
 Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub #odermy #oderus #odermypham #sonmoi #sonnuoc #myphamgiare #muaonlinetumy #iphonex #adidas #zarale #sale #salere #hanghieugiare #oderchinhhang #muahangmy #buonsi #myphamthanhly #myphamgiare #giaydep #thucphamchucnang #muadauca #nuochoaxin #nuochoamy #fashion #beautiful #shop #online #hangcosan
Trên tay AirPod apple 🍎 Ngon bổ rẻ nhá. Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub  #odermy  #oderus  #odermypham  #sonmoi  #sonnuoc  #myphamgiare  #muaonlinetumy  #iphonex  #adidas  #zarale  #sale  #salere  #hanghieugiare  #oderchinhhang  #muahangmy  #buonsi  #myphamthanhly  #myphamgiare  #giaydep  #thucphamchucnang  #muadauca  #nuochoaxin  #nuochoamy  #fashion  #beautiful  #shop  #online  #hangcosan 
Xinh quá cho mượn thêm ngày rồi trả nha khách ơi. Disney store đẹp quá
 Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub #odermy #oderus #odermypham #sonmoi #sonnuoc #myphamgiare #muaonlinetumy #iphonex #adidas #zarale #sale #salere #hanghieugiare #oderchinhhang #muahangmy #buonsi #myphamthanhly #myphamgiare #giaydep #thucphamchucnang #muadauca #nuochoaxin #nuochoamy #fashion #beautiful #shop #online #hangcosan
Xinh quá cho mượn thêm ngày rồi trả nha khách ơi. Disney store đẹp quá Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub  #odermy  #oderus  #odermypham  #sonmoi  #sonnuoc  #myphamgiare  #muaonlinetumy  #iphonex  #adidas  #zarale  #sale  #salere  #hanghieugiare  #oderchinhhang  #muahangmy  #buonsi  #myphamthanhly  #myphamgiare  #giaydep  #thucphamchucnang  #muadauca  #nuochoaxin  #nuochoamy  #fashion  #beautiful  #shop  #online  #hangcosan 
Quá thương quá xinh xắn... nhập về mà hông muốn trả về cho khách luôn. Cho shopclub giử thêm ngày. Mai gửi trả nha..
HÀNG CHUẨN TỪ DISNEY STORE Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub #odermy #oderus #odermypham #sonmoi #sonnuoc #myphamgiare #muaonlinetumy #iphonex #adidas #zarale #sale #salere #hanghieugiare #oderchinhhang #muahangmy #buonsi #myphamthanhly #myphamgiare #giaydep #thucphamchucnang #muadauca #nuochoaxin #nuochoamy #fashion #beautiful #shop #online #hangcosan
Quá thương quá xinh xắn... nhập về mà hông muốn trả về cho khách luôn. Cho shopclub giử thêm ngày. Mai gửi trả nha.. HÀNG CHUẨN TỪ DISNEY STORE Hàng được order và đặt mua được bảo đảm chất lượng từ MỸ Đạt cọc 50% và nhận hàng sau 10-15 ngày ———————/-———-—— i—x —c —n — 0938 6688 21 🔴 Hãy cho Shop Club biết mẫu hàng bạn muốn chọn , chúng tôi sẽ oder giúp bạn 🔴 #shopclub  #odermy  #oderus  #odermypham  #sonmoi  #sonnuoc  #myphamgiare  #muaonlinetumy  #iphonex  #adidas  #zarale  #sale  #salere  #hanghieugiare  #oderchinhhang  #muahangmy  #buonsi  #myphamthanhly  #myphamgiare  #giaydep  #thucphamchucnang  #muadauca  #nuochoaxin  #nuochoamy  #fashion  #beautiful  #shop  #online  #hangcosan 
#hangcosan Hàng có sẵn.
💄Son Mamonde High Tint Balm số 7.
#175K/cây.
➡️Đây là cây son được Park Shin Hye xài trong phim Doctor sử dụng gây bão 2016. .
➡️Mamonde Highlight Lip Tint là dòng son tint có những màu sắc sống động và có khả năng làm sáng màu da bạn như thể khuôn mặt bạn đang được nhiều ánh đèn tập trung vào.
.
➡️Son có màu sắc đến từ cảm hứng của các loài hoa. Chất son dễ dàng tán mỏng trên môi, tạo một lớp rất mỏng nhẹ tự nhiên.
.
➡️Chứa tinh dầu chiết xuất từ các loại hoa giúp bao phủ, dưỡng ẩm cho làn môi suốt cả ngày dài.
Vừa thoa lên son sẽ hơi ướt ẩm, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang dạng tint lì.
.
➡️Ưu điểm:
- Chất son nhẹ tênh, không gây nặng môi.
- Son có dưỡng ẩm, không làm khô môi.
- Thiết kế tiện dụng, đầu cọ dễ thoa lòng môi.
- Son khô nhanh, không gây bết dính.
. 
#linhspy_mamonde #mamonde #lozi #lozihanoi #lozisaigon #helloweekend #changmakeup #chipu #sontungmtp #thenewdistrict #saigonese #mypham #makeup #trangdiem #saigonshop #sale #kenh14 #u23vietnam
#hangcosan  Hàng có sẵn. 💄Son Mamonde High Tint Balm số 7. #175K /cây. ➡️Đây là cây son được Park Shin Hye xài trong phim Doctor sử dụng gây bão 2016. . ➡️Mamonde Highlight Lip Tint là dòng son tint có những màu sắc sống động và có khả năng làm sáng màu da bạn như thể khuôn mặt bạn đang được nhiều ánh đèn tập trung vào. . ➡️Son có màu sắc đến từ cảm hứng của các loài hoa. Chất son dễ dàng tán mỏng trên môi, tạo một lớp rất mỏng nhẹ tự nhiên. . ➡️Chứa tinh dầu chiết xuất từ các loại hoa giúp bao phủ, dưỡng ẩm cho làn môi suốt cả ngày dài. Vừa thoa lên son sẽ hơi ướt ẩm, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang dạng tint lì. . ➡️Ưu điểm: - Chất son nhẹ tênh, không gây nặng môi. - Son có dưỡng ẩm, không làm khô môi. - Thiết kế tiện dụng, đầu cọ dễ thoa lòng môi. - Son khô nhanh, không gây bết dính. . #linhspy_mamonde  #mamonde  #lozi  #lozihanoi  #lozisaigon  #helloweekend  #changmakeup  #chipu  #sontungmtp  #thenewdistrict  #saigonese  #mypham  #makeup  #trangdiem  #saigonshop  #sale  #kenh14  #u23vietnam 
#hangcosan Hàng có sẵn.
💄Son Mamonde High Tint Balm số 7.
#175K/cây.
➡️Đây là cây son được Park Shin Hye xài trong phim Doctor sử dụng gây bão 2016. .
➡️Mamonde Highlight Lip Tint là dòng son tint có những màu sắc sống động và có khả năng làm sáng màu da bạn như thể khuôn mặt bạn đang được nhiều ánh đèn tập trung vào.
.
➡️Son có màu sắc đến từ cảm hứng của các loài hoa. Chất son dễ dàng tán mỏng trên môi, tạo một lớp rất mỏng nhẹ tự nhiên.
.
➡️Chứa tinh dầu chiết xuất từ các loại hoa giúp bao phủ, dưỡng ẩm cho làn môi suốt cả ngày dài.
Vừa thoa lên son sẽ hơi ướt ẩm, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang dạng tint lì.
.
➡️Ưu điểm:
- Chất son nhẹ tênh, không gây nặng môi.
- Son có dưỡng ẩm, không làm khô môi.
- Thiết kế tiện dụng, đầu cọ dễ thoa lòng môi.
- Son khô nhanh, không gây bết dính.
. 
#linhspy_mamonde #mamonde #lozi #lozihanoi #lozisaigon #helloweekend #changmakeup #chipu #sontungmtp #thenewdistrict #saigonese #mypham #makeup #trangdiem #saigonshop #sale #kenh14 #u23vietnam
#hangcosan  Hàng có sẵn. 💄Son Mamonde High Tint Balm số 7. #175K /cây. ➡️Đây là cây son được Park Shin Hye xài trong phim Doctor sử dụng gây bão 2016. . ➡️Mamonde Highlight Lip Tint là dòng son tint có những màu sắc sống động và có khả năng làm sáng màu da bạn như thể khuôn mặt bạn đang được nhiều ánh đèn tập trung vào. . ➡️Son có màu sắc đến từ cảm hứng của các loài hoa. Chất son dễ dàng tán mỏng trên môi, tạo một lớp rất mỏng nhẹ tự nhiên. . ➡️Chứa tinh dầu chiết xuất từ các loại hoa giúp bao phủ, dưỡng ẩm cho làn môi suốt cả ngày dài. Vừa thoa lên son sẽ hơi ướt ẩm, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang dạng tint lì. . ➡️Ưu điểm: - Chất son nhẹ tênh, không gây nặng môi. - Son có dưỡng ẩm, không làm khô môi. - Thiết kế tiện dụng, đầu cọ dễ thoa lòng môi. - Son khô nhanh, không gây bết dính. . #linhspy_mamonde  #mamonde  #lozi  #lozihanoi  #lozisaigon  #helloweekend  #changmakeup  #chipu  #sontungmtp  #thenewdistrict  #saigonese  #mypham  #makeup  #trangdiem  #saigonshop  #sale  #kenh14  #u23vietnam 
Khách cần ship hàng nhanh chóng inbox e luôn hnay em sẽ cho shipper đi hết tất cả nhen! Mai cận Tết qá sợ khó book ship cho m.ng ạ 🤗 
KHÔNG SỢ GÌ CHỈ SỢ TRONG TẾT ĐANG XÀI MÀ HẾT GIỪNG CHỪNG K CÓ HÀNG XÀI KHÓ CHỊU LẮM À NGEN ^____^ 
#HangCoSan ❤️ #DateMoiNhat
🔜 📞 01262.30.10.39 ( call ! imess ! zalo ! viber )
🌈 FREESHIP TOÀN QUỐC ✈️ NHẬN SHIP COD ( nhận hàng rồi thanh toán )
Khách cần ship hàng nhanh chóng inbox e luôn hnay em sẽ cho shipper đi hết tất cả nhen! Mai cận Tết qá sợ khó book ship cho m.ng ạ 🤗 KHÔNG SỢ GÌ CHỈ SỢ TRONG TẾT ĐANG XÀI MÀ HẾT GIỪNG CHỪNG K CÓ HÀNG XÀI KHÓ CHỊU LẮM À NGEN ^____^ #HangCoSan  ❤️ #DateMoiNhat  🔜 📞 01262.30.10.39 ( call ! imess ! zalo ! viber ) 🌈 FREESHIP TOÀN QUỐC ✈️ NHẬN SHIP COD ( nhận hàng rồi thanh toán )
[Tẩy tế bào chết MẬT ONG 🐝] Việc tẩy tế bào chết rất quan trọng, nếu bước này bị bỏ qua sẽ gây ra nhiều vấn đề như: bí lỗ chân lông, da không được hấp thụ kem, sạm da,... Một tuần nên sử dụng 1-2 lần (body 2 lần/1 tuần - mặt 1 lần/1 tuần) 
Khi sử dụng, tế bào chết sẽ được tẩy ra ngoài, da sẽ được thông thoáng, đối với bạn nào có xài kem body da sẽ hấp thụ tuyết đối lượng kem dưỡng được đưa vào

Tuýp 150.000₫/ 250g - freeship toàn quốc 💌 
#hangcosan
[Tẩy tế bào chết MẬT ONG 🐝] Việc tẩy tế bào chết rất quan trọng, nếu bước này bị bỏ qua sẽ gây ra nhiều vấn đề như: bí lỗ chân lông, da không được hấp thụ kem, sạm da,... Một tuần nên sử dụng 1-2 lần (body 2 lần/1 tuần - mặt 1 lần/1 tuần) Khi sử dụng, tế bào chết sẽ được tẩy ra ngoài, da sẽ được thông thoáng, đối với bạn nào có xài kem body da sẽ hấp thụ tuyết đối lượng kem dưỡng được đưa vào Tuýp 150.000₫/ 250g - freeship toàn quốc 💌 #hangcosan 
Giá: 150k
〰〰🌵🌵〰〰
🔖 Tất cả là hàng có sẵn
🎗 Giá sỉ khi mua 5sp (không cần cùng loại)
🍃 Facebook.com/93.qboutique
🌵insta: 93.q boutique
🎺 89 Đinh Tiên Hoàng - tp Huế
#newarrival #clothing #clothes #closet #shop #boutique #store #studio #hangmoimoingay #hangcosan #hue #vietnam #aotrevai #aothun #aotaydai #áo
ÁO THẮT NƠ NGANG EO Y NHƯ HÌNH
🌿 Hàng có sẵn 🌿 Kiểu lạ xinh lắm nhoa
🌿 #180K

#rubyshop #rubystore #hangcosan #saigon #tphcm #vungtau #vt #moderngirl #top #white #lạ #đẹp #chất
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại.
- Màu sắc: vàng, bạc.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại. - Màu sắc: vàng, bạc. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại.
- Màu sắc: vàng, bạc.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại. - Màu sắc: vàng, bạc. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc.
- Kiểu máy: Quartz (chạy pin).
- Dây: kim loại.
- Màu sắc: vàng, bạc.
- Thời gian bảo hành: 3 tháng
---------------------------------------------
Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline: 0979418970
#Dongho #donghonu #donghothoitrang #donghodep #donghogiare #donghotroitrang #đồnghồ #donghodep #đồnghồthờitrang #donghohieu #donghocaocap #donghochinhhang#hangchinhhang #hangcosan #banhang#banhangonline #hanoi #thoitrang #phukienthoi trang
Đồng hồ nữ Bee Sister - Giá 350k/chiếc. - Kiểu máy: Quartz (chạy pin). - Dây: kim loại. - Màu sắc: vàng, bạc. - Thời gian bảo hành: 3 tháng --------------------------------------------- Add: Chung cư 789, Mỹ Đình, Hà Nội Hotline: 0979418970 #Dongho  #donghonu  #donghothoitrang  #donghodep  #donghogiare  #donghotroitrang  #đô ̀nghồ #donghodep  #đô ̀nghồthờitrang #donghohieu  #donghocaocap  #donghochinhhang #hangchinhhang  #hangcosan  #banhang #banhangonline  #hanoi  #thoitrang  #phukienthoi  trang
#hangcosan #nhatbuicactus 
đợt hàng cúi cùng của năm 😁 #supperkabuto
Túi đựng mỹ phẩm còn sẵn 3 mẫu như hình, túi vải canvas chắc chắn và đựng được nhiều đồ đó ạ 😌😌
GIÁ SALE 50k/túi
#hangcosan #lamdep #makeup #trangdiem #tuidungdotrangdiem #tuidungmypham
BUY 1 GET 1 FREE nha mấy chế ơiii 🎉 ❣️Khi mua 1 chai #bodymist (nước hoa xịt toàn thân) bất kỳ tặng 1 chai #handgel (nước rửa tay khô) bất kỳ của thương hiệu nổi tiếng Bath and Body Works. ❗️Made in USA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (hàng xách tay từ store) 💯auth nếu phát hiện fake em hoàn tiền 💯 💰ONLY: #199k/ chai dạng xịt 239ml xài đc tận 3, 4 tháng nếu sư dụng thường xuyên, #free handgel trị giá #35k 📍Hàng có sẵn. Hình do Store tự chụp 💟Tuyển sỉ từ 5 chai 💋nhanh tay lên số lượng có hạn ạ ❤️❤️❤️ 🔥 BODY MIST LÀ GÌ ? 
Khác với nước hoa, mùi thơm của body mist không đậm đặc và bám dai, mà chỉ thoang thoảng dịu dàng, thơm một cách kín đáo. Mist có mùi nhẹ, hợp với thời tiết Việt Nam. Và giá của body mist rẻ hơn rất nhiều so với nước hoa. Mùi của mist cũng lưu trên người khoảng 2-3 tiếng. Bạn có thể mang theo trong túi xách dùng thường xuyên trong ngày.
❗️❗️Ngoài ra, body mist còn có tác dụng dưỡng ẩm, dưỡng da mà nước hoa không có. 🚚🚚🚚Ship toàn quốc 📲 0909 568 995 (Linh- 22t)

Inbox để được tư vấn ạ 💋

#bodymist #madeinusa #hangcosan #auth #bathandbodywork #handgel #hcm #unicornstore #cochunho
BUY 1 GET 1 FREE nha mấy chế ơiii 🎉 ❣️Khi mua 1 chai #bodymist  (nước hoa xịt toàn thân) bất kỳ tặng 1 chai #handgel  (nước rửa tay khô) bất kỳ của thương hiệu nổi tiếng Bath and Body Works. ❗️Made in USA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (hàng xách tay từ store) 💯auth nếu phát hiện fake em hoàn tiền 💯 💰ONLY: #199k / chai dạng xịt 239ml xài đc tận 3, 4 tháng nếu sư dụng thường xuyên, #free  handgel trị giá #35k  📍Hàng có sẵn. Hình do Store tự chụp 💟Tuyển sỉ từ 5 chai 💋nhanh tay lên số lượng có hạn ạ ❤️❤️❤️ 🔥 BODY MIST LÀ GÌ ? Khác với nước hoa, mùi thơm của body mist không đậm đặc và bám dai, mà chỉ thoang thoảng dịu dàng, thơm một cách kín đáo. Mist có mùi nhẹ, hợp với thời tiết Việt Nam. Và giá của body mist rẻ hơn rất nhiều so với nước hoa. Mùi của mist cũng lưu trên người khoảng 2-3 tiếng. Bạn có thể mang theo trong túi xách dùng thường xuyên trong ngày. ❗️❗️Ngoài ra, body mist còn có tác dụng dưỡng ẩm, dưỡng da mà nước hoa không có. 🚚🚚🚚Ship toàn quốc 📲 0909 568 995 (Linh- 22t) Inbox để được tư vấn ạ 💋 #bodymist  #madeinusa  #hangcosan  #auth  #bathandbodywork  #handgel  #hcm  #unicornstore  #cochunho 
Trend it Up 250 hồng san hô

Mặc dù tên dòng son là High Shine Lipstick nhưng chất son lên môi vẫn là semi-matt. Khi thoa son, lớp dưỡng sẽ làm mềm môi ngay tức khắc và chỉ 2-3 phút sau sẽ trả lại lớp finish màu lì sắc nét. 🎁 Giá 1xx tại Agara Shop
____________________________
* facebook.com/agarabeauty
* Đ/c: Ngõ 106 ngách 15 nhà 34 đường Hoàng Quốc Việt (ngõ KFC), Hà Nội
* Call, SMS, Viber 09 75 73 74 91

#AgaraShop #MakeUp #Son #Son_môi #Son_Lì #HangXachTay #XuatSac #HangCoSan #XachTayDuc #HangChinhHang #TrenditUp #Cosmetic #TrangDiem #LamDep #ConGai #GocLamXinh
Trend it Up 250 hồng san hô Mặc dù tên dòng son là High Shine Lipstick nhưng chất son lên môi vẫn là semi-matt. Khi thoa son, lớp dưỡng sẽ làm mềm môi ngay tức khắc và chỉ 2-3 phút sau sẽ trả lại lớp finish màu lì sắc nét. 🎁 Giá 1xx tại Agara Shop ____________________________ * facebook.com/agarabeauty * Đ/c: Ngõ 106 ngách 15 nhà 34 đường Hoàng Quốc Việt (ngõ KFC), Hà Nội * Call, SMS, Viber 09 75 73 74 91 #AgaraShop  #MakeUp  #Son  #Son_môi  #Son_Lì  #HangXachTay  #XuatSac  #HangCoSan  #XachTayDuc  #HangChinhHang  #TrenditUp  #Cosmetic  #TrangDiem  #LamDep  #ConGai  #GocLamXinh 
🔥Kẻ mắt nước nhũ J.Cat chống thấm nước nhiều màu🔥
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏠 718/3B TRẦN HƯNG ĐẠO, P2, Q5
📱 0168 689 6233 – 0169 620 4480
💻 www.ritashopvn.com
📦 COD: shopee.vn/ritashopvn
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Kẻ mắt nước nhũ J.Cat với nhiều sắc màu đa dạng, nhũ nhuyễn độc đáo,cực kì dễ vẽ với đầu cọ mềm, mảnh. Hơn thế nữa còn chống thấm nước, không lem, không trôi. Đây sẽ là sản phẩm không thể thiếu trong túi trang điểm của bạn.
#ritashopvn #makeup #cosmetics #beauty #glitter #eyes #jcatbeauty #eyeliner #waterproof #hangcosan #hangchinhhang #mypham #lamdep #myphamdrugstore
🔥Kẻ mắt nước nhũ J.Cat chống thấm nước nhiều màu🔥 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🏠 718/3B TRẦN HƯNG ĐẠO, P2, Q5 📱 0168 689 6233 – 0169 620 4480 💻 www.ritashopvn.com 📦 COD: shopee.vn/ritashopvn ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Kẻ mắt nước nhũ J.Cat với nhiều sắc màu đa dạng, nhũ nhuyễn độc đáo,cực kì dễ vẽ với đầu cọ mềm, mảnh. Hơn thế nữa còn chống thấm nước, không lem, không trôi. Đây sẽ là sản phẩm không thể thiếu trong túi trang điểm của bạn. #ritashopvn  #makeup  #cosmetics  #beauty  #glitter  #eyes  #jcatbeauty  #eyeliner  #waterproof  #hangcosan  #hangchinhhang  #mypham  #lamdep  #myphamdrugstore 
Ship #cocacola Nhật cho khách #27tet 
#Coca_Nhật bên em về sẵn 2 mẫu 2018 mới nhất này ạ 💋Ngày tết ngoài bánh kẹo mứt trái thì còn phải có chai #coca bên cạnh để tròn vị ngày tết hơn nhé ạ 😍 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎0971993986
🏠2/142/46 Thiên Phước-phường 9-Quận Tân Bình ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
💳Stk : 0441000690241
Tên tk :Trương Quỳnh Trâm 
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình 
#quynhtrambeauty #banhduadailoan #banhkeotet #bánhkẹonhậpkhẩu #bánhkẹođàiloan #taiwantea #taiwanproduct #taiwanfood #hangdailoan #bỏsỉ #bỏsỉbánhkẹo #hangcosan #foody #foodysaigon #thucphamdinhduong #thucphamxachtay #tet2018 #tetholiday #saigon #hattraicaysaykho #hathuongduong #hatbi #banhquy #banhcookies #banhdua #banhthom
Ship #cocacola  Nhật cho khách #27tet  #Coca_Nhật  bên em về sẵn 2 mẫu 2018 mới nhất này ạ 💋Ngày tết ngoài bánh kẹo mứt trái thì còn phải có chai #coca  bên cạnh để tròn vị ngày tết hơn nhé ạ 😍 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎0971993986 🏠2/142/46 Thiên Phước-phường 9-Quận Tân Bình ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 💳Stk : 0441000690241 Tên tk :Trương Quỳnh Trâm Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình #quynhtrambeauty  #banhduadailoan  #banhkeotet  #bánhkẹonhậpkhẩu  #bánhkẹođàiloan  #taiwantea  #taiwanproduct  #taiwanfood  #hangdailoan  #bỏsỉ  #bỏsỉbánhkẹo  #hangcosan  #foody  #foodysaigon  #thucphamdinhduong  #thucphamxachtay  #tet2018  #tetholiday  #saigon  #hattraicaysaykho  #hathuongduong  #hatbi  #banhquy  #banhcookies  #banhdua  #banhthom