an online Instagram web viewer

#fengshuielements medias

Photos

If you’d like to see all colours in one day and experience beautiful spots full of energy go to Tepoztlán - Los colores de México👏🏻y el aroma de los lugares bonitos @arsaromaticastudio #beautifulcolors #todosloselementos #fengshuielements #energyallaround #comoméxiconohaydos #surprisesallaround #loscolorinestepoztlan back from day-trip with best friends @hetty_kueckemanns #Popocatépetl & #Iztaccíhuatl
xSay2
استفاده مناسب از عنصر چوب باتوجه به عدد كوا شخصي ساكن محل مسكوني ، در طراحى داخلي و چيدمان فضاي نشيمن با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #wood
استفاده مناسب از عنصر چوب باتوجه به عدد كوا شخصي ساكن محل مسكوني ، در طراحى داخلي و چيدمان فضاي نشيمن با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #wood 
با توجه به نقشه با گوا محل سكونت يا محل كار خود ميتوانيد از سبز يا بنفش يا تركيب ان براي جذب ثروت و سلامتي استفاده كنيد .استفاده از عنصر چوب در طراحى داخلي و چيدمان فضاي نشيمن با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #wood
با توجه به نقشه با گوا محل سكونت يا محل كار خود ميتوانيد از سبز يا بنفش يا تركيب ان براي جذب ثروت و سلامتي استفاده كنيد .استفاده از عنصر چوب در طراحى داخلي و چيدمان فضاي نشيمن با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #wood 
When the five elements are in balance then your life is more likely to be in balance and you will have 
greater success in manifesting what you desire.***
#fengshui #selfgrowth #selfcaretips #selfempowerment #mindsetiseverything #fengshuielements #positivechi
#negativechi
#clearthemind
عنصر زمين:➡️⬅️ عنصر زمين که به عنصر خاک نيز معروف است، يکي از مهمترين عناصر فنگ شويي به حساب مي آيد. زمين سمبل پرورش دادن و تغذيه کردن محيط اطراف خود است. رشد دانه در زمين (خاک) و تبديل آن به يک گياه بزرگ يا درختي تنومند، اين موضوع را ثابت مي کند. در واقع خاستگاه همه موجودات زنده جهان از خاک بوده و در نهايت نيز به خاک بازمي گردند. زمين پرورش مي دهد، حمايت مي کند و بر روي ديگر عناصر پنج گانه طبيعت تاثير متقابل مي گذارد. 
زمين نيز مانند ديگر عناصر طبيعت داراي انرژي است و جهت گسترش آن به دو سمت چپ و راست و در واقع به طرفين است لذا براي نشان دادن جهت اين انرژي از پيکان هاي موازي هم که چپ و راست را نشان مي دهند، استفاده مي شود.رنگ هاي زرد، قهوه اي، نارنجى و بژ نشانگر عنصر زمين هستند. .#entrior_desgin #fengshui #decoration #decor #designer #erth#architecture #lifestyle #coloreffect #معماري #فنگ_شویی #فنگشویی #inspiremehomedecor #yellow
عنصر زمين:➡️⬅️ عنصر زمين که به عنصر خاک نيز معروف است، يکي از مهمترين عناصر فنگ شويي به حساب مي آيد. زمين سمبل پرورش دادن و تغذيه کردن محيط اطراف خود است. رشد دانه در زمين (خاک) و تبديل آن به يک گياه بزرگ يا درختي تنومند، اين موضوع را ثابت مي کند. در واقع خاستگاه همه موجودات زنده جهان از خاک بوده و در نهايت نيز به خاک بازمي گردند. زمين پرورش مي دهد، حمايت مي کند و بر روي ديگر عناصر پنج گانه طبيعت تاثير متقابل مي گذارد. زمين نيز مانند ديگر عناصر طبيعت داراي انرژي است و جهت گسترش آن به دو سمت چپ و راست و در واقع به طرفين است لذا براي نشان دادن جهت اين انرژي از پيکان هاي موازي هم که چپ و راست را نشان مي دهند، استفاده مي شود.رنگ هاي زرد، قهوه اي، نارنجى و بژ نشانگر عنصر زمين هستند. .#entrior_desgin  #fengshui  #decoration  #decor  #designer  #erth #architecture  #lifestyle  #coloreffect  #معماري  #فنگ_شویی  #فنگشویی  #inspiremehomedecor  #yellow 
5 min ago pure summer 😳 the power of nature can be very crazy #powerofelements #kraftdernatur #naturgewalten bei 24C #springbreak2018 #fengshuielements #waterelement comes down quite noisy and furious
اگر درب خانه شما در جنوب قرار دارد نترسيد رنگ قرمز بهترين انتخاب براى شماست. در پست هاى اينده خصوصيات درب ورودى فنگ شوى را بصورت كامل توضيح خواهم داد . با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
اگر درب خانه شما در جنوب قرار دارد نترسيد رنگ قرمز بهترين انتخاب براى شماست. در پست هاى اينده خصوصيات درب ورودى فنگ شوى را بصورت كامل توضيح خواهم داد . با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
در بسیاری از محیط‌های کاری که فعالیت‌های بدنی چندانی صورت نمی‌گیرد، رنگ‌های گرم مثل طیف‌هایی از قرمز و آجری به افراد کمک می‌کند دچار خواب آلودگی نشوند. به عنوان مثال رنگ‌ در محیط کار و در فضای یک دفتر کار که محیطی نسبتاً ساکت است، حضور رنگ نارنجى یا قرمز حتی اگر در بخشی از اتاق نیز استفاده شود می‌تواند به بالا رفتن سطح انرژی کمک کرده و از کسالت نیروهای کار جلوگیری کند.

در اتاق‌های کنفرانس، جایی که افراد بایستی درباره مسایل مخلتف بحث کنند و به ایده‌های جدید دست یابند، استفاده از رنگ‌های گرم تحرک کافی را در فضا ایجاد خواهد کرد. البته می‌توان ترکیبی از رنگ‌های خنثی مانند خاکستری یا کرم را به همراه آنها به کار گرفت تا رنگ‌های گرم تعدیل شوند.

رنگ قرمز، گرم و پرانرژی و گشاینده راهروهای باریک است، هم چنین فزاینده خلاقیت، باعث بالا رفتن روحیه و نشانه ذکاوت و رهبری است، این رنگ برای اتاق کنفرانس نیز مناسب است.

نارنجی رنگی چالش برانگیز و پرانرژی است و هوش، وفاداری و اعتماد به نفس انتخاب کننده‌اش را به نمایش می‌گذارد. در ترکیب با سفید، مناسب برای محیط‌هایی است که فروش در آنجا انجام می‌شود. همچنین در ترکیب با خاکستری متانت بیشتری یافته و محیط کاری گرم و امروزی به وجود می‌آورد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
در بسیاری از محیط‌های کاری که فعالیت‌های بدنی چندانی صورت نمی‌گیرد، رنگ‌های گرم مثل طیف‌هایی از قرمز و آجری به افراد کمک می‌کند دچار خواب آلودگی نشوند. به عنوان مثال رنگ‌ در محیط کار و در فضای یک دفتر کار که محیطی نسبتاً ساکت است، حضور رنگ نارنجى یا قرمز حتی اگر در بخشی از اتاق نیز استفاده شود می‌تواند به بالا رفتن سطح انرژی کمک کرده و از کسالت نیروهای کار جلوگیری کند. در اتاق‌های کنفرانس، جایی که افراد بایستی درباره مسایل مخلتف بحث کنند و به ایده‌های جدید دست یابند، استفاده از رنگ‌های گرم تحرک کافی را در فضا ایجاد خواهد کرد. البته می‌توان ترکیبی از رنگ‌های خنثی مانند خاکستری یا کرم را به همراه آنها به کار گرفت تا رنگ‌های گرم تعدیل شوند. رنگ قرمز، گرم و پرانرژی و گشاینده راهروهای باریک است، هم چنین فزاینده خلاقیت، باعث بالا رفتن روحیه و نشانه ذکاوت و رهبری است، این رنگ برای اتاق کنفرانس نیز مناسب است. نارنجی رنگی چالش برانگیز و پرانرژی است و هوش، وفاداری و اعتماد به نفس انتخاب کننده‌اش را به نمایش می‌گذارد. در ترکیب با سفید، مناسب برای محیط‌هایی است که فروش در آنجا انجام می‌شود. همچنین در ترکیب با خاکستری متانت بیشتری یافته و محیط کاری گرم و امروزی به وجود می‌آورد. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
رنگ نارنجی را اغلب رنگ “اجتماعی” می‌نامند، زیرا فعالیتها و معاشرتهای اجتماعی را تقویت می‌کند. شما می‌توانید از رنگهای گرم طبیعت برای گرما بخشیدن به خانه خود استفاده کنید. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
رنگ نارنجی را اغلب رنگ “اجتماعی” می‌نامند، زیرا فعالیتها و معاشرتهای اجتماعی را تقویت می‌کند. شما می‌توانید از رنگهای گرم طبیعت برای گرما بخشیدن به خانه خود استفاده کنید. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
. اگر فکر می‌کنید رنگ قرمز برای دکوراسیون جذاب نیست، می‌تواند از طیفهای دیگر قرمز مثل رنگ آجری تا رنگ قرمز گوجه‌ای ، یا از رنگهای دیگر عنصر آتش، مثل زرد، نارنجی استفاده کنید #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
. اگر فکر می‌کنید رنگ قرمز برای دکوراسیون جذاب نیست، می‌تواند از طیفهای دیگر قرمز مثل رنگ آجری تا رنگ قرمز گوجه‌ای ، یا از رنگهای دیگر عنصر آتش، مثل زرد، نارنجی استفاده کنید #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
می‌توانید از رنگ قرمز برای اتاق کودکان، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری و آشپزخانه استفاده کنید. در قسمت شرق و جنوب شرقی و همچنین غرب و شمال غربی خانه بهتر است از رنگ قرمز به مقدار محدود استفاده کنید. بر اساس نقشه باگوآ قسمت جنوب خانه (شهرت و اعتبار) بهترین نقطه برای استفاده از رنگ قرمز است. شما همچنین می‌توانید رنگ قرمز که مربوط به عنصر آتش است را در کنار رنگهای مربوط به عنصر خاک استفاده کنید، زیرا آتش در چرخه‌ی پنج عنصر فنگ شویی، خاک را تغذیه می‌کند. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
می‌توانید از رنگ قرمز برای اتاق کودکان، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری و آشپزخانه استفاده کنید. در قسمت شرق و جنوب شرقی و همچنین غرب و شمال غربی خانه بهتر است از رنگ قرمز به مقدار محدود استفاده کنید. بر اساس نقشه باگوآ قسمت جنوب خانه (شهرت و اعتبار) بهترین نقطه برای استفاده از رنگ قرمز است. شما همچنین می‌توانید رنگ قرمز که مربوط به عنصر آتش است را در کنار رنگهای مربوط به عنصر خاک استفاده کنید، زیرا آتش در چرخه‌ی پنج عنصر فنگ شویی، خاک را تغذیه می‌کند. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
رنگ قرمز در دکوراسیون خانه نشانه تجمل و شکوه است. ولی اگر رنگ قرمز در دکوراسیون خانه به مقدار زیاد استفاده شود، باعث برانگیختن خشم و تحریک بیش از حد می‌شود. اگر می‌خواهید از رنگ قرمز استفاده کنید، بهتر است لوازم کوچک و غیر اصلی خانه را برای این رنگ انتخاب کنید . #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
رنگ قرمز در دکوراسیون خانه نشانه تجمل و شکوه است. ولی اگر رنگ قرمز در دکوراسیون خانه به مقدار زیاد استفاده شود، باعث برانگیختن خشم و تحریک بیش از حد می‌شود. اگر می‌خواهید از رنگ قرمز استفاده کنید، بهتر است لوازم کوچک و غیر اصلی خانه را برای این رنگ انتخاب کنید . #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #fire 
استفاده از عنصر آتش در طراحى داخلي و چيدمان فضاي نشيمن با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #fire
عنصر آتش: ⬆️⬆️⬆️انرژى بالا رفتن و شعله ور شدن است ،جهت آن به سمت جنوب و رنگ آن قرمز ، نارنجي ،ارغواني است.در كارهاى تجاري جز مهمترين رنگهاست و شهرت را براى صاحب تجارت به ارمغان مى اورد .اين رنگ در محل هايى كه كار و فعاليت اجتماعى صورت مى گيرد حتما بايد مورد استفاده قرار گيرد داراى انرژى يانگ بسيار زيادى ميباشد كه افراط در آن باعث سردرد ، بي قرارى و نداشتن تمركز مى شود . با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration #coloreffect #fengshui #fengshuielements #interiordesign #فنگ_شویی
عنصر آتش: ⬆️⬆️⬆️انرژى بالا رفتن و شعله ور شدن است ،جهت آن به سمت جنوب و رنگ آن قرمز ، نارنجي ،ارغواني است.در كارهاى تجاري جز مهمترين رنگهاست و شهرت را براى صاحب تجارت به ارمغان مى اورد .اين رنگ در محل هايى كه كار و فعاليت اجتماعى صورت مى گيرد حتما بايد مورد استفاده قرار گيرد داراى انرژى يانگ بسيار زيادى ميباشد كه افراط در آن باعث سردرد ، بي قرارى و نداشتن تمركز مى شود . با راهنمايى و مشاوره فنگ شوى ما بهترين ها را براي خود به ارمغان آوريد. #decoration  #coloreffect  #fengshui  #fengshuielements  #interiordesign  #فنگ_شویی 
مفهوم عناصر در فنگ شويى:
در تمام علوم و در تمامى فرهنگها ،اعتقاد به عناصر اربعه وجود دارد (خاك،آب،هوا،آتش) و اعتقاد بر اين است كه تمام دنيا از اين عناصر تشكيل شده است . درکشـورهاي شرقـی، طراحان و متخصصان فنگ شویی باور دارند که زمین و هر آنچه که روي آن است، مرکب از یک یا چند عنصر از پنج عنصر اصلی آب، چوب، آتش، خاك و فلز هستند. این عناصر اگر در یک دنباله ي مثبت و خلاق گروه بندي شوند، هماهنگی به وجود خواهند آورد. بنابراین آب، چوب را سیراب می کند، چوب، آتش را تغذیه می کند. آتش می سوزد تا زمین ساخته شود و از زمین، فلز می آید. هنگامی که عناصر ترکیبی ویرانگر داشته باشند، فنگ شویی نتیجه ي نا مناسب می دهد. براي مثال آب، آتش را نابود می کند، بنابراین اگر این دو عنصر در کنار یکدیگر باشند فنگ شویی نا مناسب صورت گرفته است. فلز و آتش و یا خاك و چوب هم ترکیبات نامطلوب هستند. ما در چيدمان تخصصى منازل و محيط كار با توجه به عنصر وجودى شخص و عناصر اطراف و مطلوبترين چرخه را براي طراحى و نظم دادن محيط استفاده ميكنيم#decoration #fengshui #fengshuielements
مفهوم عناصر در فنگ شويى: در تمام علوم و در تمامى فرهنگها ،اعتقاد به عناصر اربعه وجود دارد (خاك،آب،هوا،آتش) و اعتقاد بر اين است كه تمام دنيا از اين عناصر تشكيل شده است . درکشـورهاي شرقـی، طراحان و متخصصان فنگ شویی باور دارند که زمین و هر آنچه که روي آن است، مرکب از یک یا چند عنصر از پنج عنصر اصلی آب، چوب، آتش، خاك و فلز هستند. این عناصر اگر در یک دنباله ي مثبت و خلاق گروه بندي شوند، هماهنگی به وجود خواهند آورد. بنابراین آب، چوب را سیراب می کند، چوب، آتش را تغذیه می کند. آتش می سوزد تا زمین ساخته شود و از زمین، فلز می آید. هنگامی که عناصر ترکیبی ویرانگر داشته باشند، فنگ شویی نتیجه ي نا مناسب می دهد. براي مثال آب، آتش را نابود می کند، بنابراین اگر این دو عنصر در کنار یکدیگر باشند فنگ شویی نا مناسب صورت گرفته است. فلز و آتش و یا خاك و چوب هم ترکیبات نامطلوب هستند. ما در چيدمان تخصصى منازل و محيط كار با توجه به عنصر وجودى شخص و عناصر اطراف و مطلوبترين چرخه را براي طراحى و نظم دادن محيط استفاده ميكنيم#decoration  #fengshui  #fengshuielements 
“Metal”element combined with “earth” goes Rollercoaster feeling #Achterbahn #flaggezeigen #fengshuielements #crazycity #urbanarchitecture #lessismore #up&down - der etwas andere Tunnel
A calm and serene home office with the five natural elements of earth, fire, wood, metal and water all incorporated beautifully into the space design. 
The element of earth is represented in the original and refurbished brick, the polished natural stone flooring and neutral paint selection. The fire element is present in both abundant natural lighting as well as feminine and masculine lighting fixtures. The element of wood, representing growth and expansion, makes a statement in the worktable and the accessory furnishings along with the metal element detailing in the table leg and nail head embellished leather chair. The touches of the color black used as an accent signifies the element of water associated with wealth. 
The symbolic placement of the image of the very auspicious Horse in the table lamp brings in the energy of recognition, reputation and success! 
#fengshui #fengshuielements #calm #homeoffice #workspace #yinandyang #fengshuidesign #abundance #holisticdesign #healthyhome #totalfengshui #harmony #success
A calm and serene home office with the five natural elements of earth, fire, wood, metal and water all incorporated beautifully into the space design. The element of earth is represented in the original and refurbished brick, the polished natural stone flooring and neutral paint selection. The fire element is present in both abundant natural lighting as well as feminine and masculine lighting fixtures. The element of wood, representing growth and expansion, makes a statement in the worktable and the accessory furnishings along with the metal element detailing in the table leg and nail head embellished leather chair. The touches of the color black used as an accent signifies the element of water associated with wealth. The symbolic placement of the image of the very auspicious Horse in the table lamp brings in the energy of recognition, reputation and success! #fengshui  #fengshuielements  #calm  #homeoffice  #workspace  #yinandyang  #fengshuidesign  #abundance  #holisticdesign  #healthyhome  #totalfengshui  #harmony  #success 
What Feng Shui element are you most likely to incorporate into your home?
What Feng Shui element are you most likely to incorporate into your home?
🌸Staging the Bathroom🌸
Less is better. Think simplicity. 🌸Start by layering a few towels on the rack by artfully folding in thirds a larger towel for the bottom and place a smaller towel on top. 🌸Create displays by grouping items together in odd numbers such as 1, 3 or 5. Vary the height of candles and jars.
🌸Slip a white robe on a padded hanger and hang it on the door or from the shower door.
🌸Put a stack of folded towels on a bamboo tray and arrange a few unwrapped bars of scented soap next to the towels.
🌸Consider a placing a new rug next to the bathtub or shower.
🌸Use greenery sparingly to add life and color.
🌸Keep the toilet lid down
🍀🍀🍁Be creative🍀🍀🍀
#stagingtips #staging #stagingforsale #staginghomes #stagingworks #staging #stagingsells #stagingaccessories #fengshui #fengshuiflow #fengshuitips #fengshuiworks #fengshuielements #fengshui2018 #chicagorealestate #realestate #realestateagent #realestateinvestor
🌸Staging the Bathroom🌸 Less is better. Think simplicity. 🌸Start by layering a few towels on the rack by artfully folding in thirds a larger towel for the bottom and place a smaller towel on top. 🌸Create displays by grouping items together in odd numbers such as 1, 3 or 5. Vary the height of candles and jars. 🌸Slip a white robe on a padded hanger and hang it on the door or from the shower door. 🌸Put a stack of folded towels on a bamboo tray and arrange a few unwrapped bars of scented soap next to the towels. 🌸Consider a placing a new rug next to the bathtub or shower. 🌸Use greenery sparingly to add life and color. 🌸Keep the toilet lid down 🍀🍀🍁Be creative🍀🍀🍀 #stagingtips  #staging  #stagingforsale  #staginghomes  #stagingworks  #staging  #stagingsells  #stagingaccessories  #fengshui  #fengshuiflow  #fengshuitips  #fengshuiworks  #fengshuielements  #fengshui2018  #chicagorealestate  #realestate  #realestateagent  #realestateinvestor 
✨Laundry room✨
The principles of feng shui can be used to create an organized, pleasing laundry room.
The laundry room should not be placed in the wealth area of your home since a wealth sector is governed by wood. But as a place of water, the laundry room nurtures wood. Do not place the laundry room in a fire area of the home since fire and water work against each other.
The door leading into your laundry room should be closed at all times.
If you don't have a door, hang a curtain or beads around the area. Remember to keep the colors light.
☀️Cleanliness and organization are feng shui principles that are so important in the usually small laundry room space.
☀️Remove the dryer lint regularly. Lint is clutter and holds onto shar chi. It also creates a real fire hazard.
☀️Throw away old detergent containers and empty the trash can regularly.
☀️Keep cabinets organized.
Use baskets or hampers to sort clothes waiting to be washed. Do not leave laundry lying on the floor.
Fold or hang up clothes and put them away immediately. Don’t allow clothes to accumulate in laundry room.
☀️Replace burned out light bulbs right away. Clean floors and sinks regularly#fengshui #fengshuitips #fengshuielements #fengshuiworks #fengshuiliving #realestate #staging #staginghomes #stagingtips #stagingworks #stagingtosell #staging #lovetodecorate #decoration #decoredesign #decore #decorationidea #sellingfast #sellhome #sellingrealestate
✨Laundry room✨ The principles of feng shui can be used to create an organized, pleasing laundry room. The laundry room should not be placed in the wealth area of your home since a wealth sector is governed by wood. But as a place of water, the laundry room nurtures wood. Do not place the laundry room in a fire area of the home since fire and water work against each other. The door leading into your laundry room should be closed at all times. If you don't have a door, hang a curtain or beads around the area. Remember to keep the colors light. ☀️Cleanliness and organization are feng shui principles that are so important in the usually small laundry room space. ☀️Remove the dryer lint regularly. Lint is clutter and holds onto shar chi. It also creates a real fire hazard. ☀️Throw away old detergent containers and empty the trash can regularly. ☀️Keep cabinets organized. Use baskets or hampers to sort clothes waiting to be washed. Do not leave laundry lying on the floor. Fold or hang up clothes and put them away immediately. Don’t allow clothes to accumulate in laundry room. ☀️Replace burned out light bulbs right away. Clean floors and sinks regularly#fengshui  #fengshuitips  #fengshuielements  #fengshuiworks  #fengshuiliving  #realestate  #staging  #staginghomes  #stagingtips  #stagingworks  #stagingtosell  #staging  #lovetodecorate  #decoration  #decoredesign  #decore  #decorationidea  #sellingfast  #sellhome  #sellingrealestate 
The goal is to have all five elements, water, wood, fire, earth, and metal balanced in each room of your living space.
*
*
*
#elements #fengshuielements #balancedlife #fengshui #selfgrowth #alignment #balanced #clearthemind #vibrations
Home Office 
If this is the path you've chosen for yourself, I would like to help you create a successful home office by sharing some basic feng shui office tips.
1)An important office feng shui guideline is to have your home office as far from your bedroom as possible. 
2) Plan your home office with your success, well-being, and productivity in mind. Think of specific images, feng shui colors, meaningful career memorabilia and appropriate decor items that make you feel successful, appreciated, and happy.
3)Position your desk in the so-called feng shui commanding position to attract stronger and more successful energies to your work area. A feng shui commanding position means you do not have your back to the door; your desk is positioned further from the door and not in line with it #fengshui #fengshuiflow #fengshuitips #fengshuiworks #fengshuielements #stagingtips #staginghomes #stagingworks #stagingtosell #stagingideas #chicagorealestate #chicago #realestate #positivevibes #flow #energyflow #decoredesign #decore #clutterfree #clutterfreeliving #colors #lovetodecorate
Home Office If this is the path you've chosen for yourself, I would like to help you create a successful home office by sharing some basic feng shui office tips. 1)An important office feng shui guideline is to have your home office as far from your bedroom as possible. 2) Plan your home office with your success, well-being, and productivity in mind. Think of specific images, feng shui colors, meaningful career memorabilia and appropriate decor items that make you feel successful, appreciated, and happy. 3)Position your desk in the so-called feng shui commanding position to attract stronger and more successful energies to your work area. A feng shui commanding position means you do not have your back to the door; your desk is positioned further from the door and not in line with it #fengshui  #fengshuiflow  #fengshuitips  #fengshuiworks  #fengshuielements  #stagingtips  #staginghomes  #stagingworks  #stagingtosell  #stagingideas  #chicagorealestate  #chicago  #realestate  #positivevibes  #flow  #energyflow  #decoredesign  #decore  #clutterfree  #clutterfreeliving  #colors  #lovetodecorate 
Q: What do you do with an extra door you found in the garage? A: Make a headboard! #diywithtracypaige #doordecor #headboard #woodendoors #bedroomdecor #fengshui #fengshuielements
Enjoy your day! You are enough. You are the best version of yourself. You are making a difference. You are bringing positivity. You have an open heart. 💜 Smile and breathe and may you share that loving energy. Stay strong and true with this. 
Enjoy the super moon tomorrow night! Especially if you are in the West, it should be a special blue blood moon. Why not make a loving wish and give thanks too? 
#fengshuielements 
#fengshui 
#yourfengshuiguru 
#fengshuilifestyle 
#fengshuifun 
#fengshuienergy 
#meganpogash 
#fengshuitips 
#fengshuiwellness 
#fengshuiinteriors 
#relaxationtime 
#soothingnature 
#purplepeace 
#purplewater 
#purpleday 
#indigochild 
#waterfeature 
#jellyfish
#underwaterphoto 
#underworld 
#ancientsea 
#fengshuihome 
#fengshuibusiness 
#fullmoon🌕 
#supermoon2018 
#bloodmoon 
#fengshuimoon
#fengshuimegan 
#blueblood 
#bluebloodmoon
Enjoy your day! You are enough. You are the best version of yourself. You are making a difference. You are bringing positivity. You have an open heart. 💜 Smile and breathe and may you share that loving energy. Stay strong and true with this. Enjoy the super moon tomorrow night! Especially if you are in the West, it should be a special blue blood moon. Why not make a loving wish and give thanks too? #fengshuielements  #fengshui  #yourfengshuiguru  #fengshuilifestyle  #fengshuifun  #fengshuienergy  #meganpogash  #fengshuitips  #fengshuiwellness  #fengshuiinteriors  #relaxationtime  #soothingnature  #purplepeace  #purplewater  #purpleday  #indigochild  #waterfeature  #jellyfish  #underwaterphoto  #underworld  #ancientsea  #fengshuihome  #fengshuibusiness  #fullmoon 🌕 #supermoon2018  #bloodmoon  #fengshuimoon  #fengshuimegan  #blueblood  #bluebloodmoon 
Galley Style Kitchen
When thinking about how to design a new kitchen, or update your current one, feng shui can help you create a harmonious space that supports your health and well-being. Feng shui kitchen paint colors are an important part of creating an efficient, yet calming kitchen where the chefs in your home can thrive. White, yellow, blue, green, beige, red and orange are all important feng shui kitchen paint colors, but it's helpful to understand how to use them.
1)Use mirrors to create more wealth. Since stove burners symbolize wealth, multiply the effect it by placing a mirror behind the stove to reflect the burners. 
2)Balance the elements. Your kitchen already contains four of Feng Shui’s Five Elements: Fire, Water, Metal and Earth. The element that’s usually missing, Wood, can be brought in with a bowl of fruit or a small plant – or even a picture of one of these. When the elements are balanced, a space feels best.
3)Add artwork of abundance and good health! #ourowndesign #lovetodesignandcreate #fengshuiworks #staging #stagingforfastsale #salewithfengshui #realestate #decoration #staginghomes #fengshuielements #chicagorealestate #whitekitchen #whitekitchencabinets #cleanlook #yellow #happyfeel #positivevibes #flow #energyflow #fengshuitips #fengshuiflow
Galley Style Kitchen When thinking about how to design a new kitchen, or update your current one, feng shui can help you create a harmonious space that supports your health and well-being. Feng shui kitchen paint colors are an important part of creating an efficient, yet calming kitchen where the chefs in your home can thrive. White, yellow, blue, green, beige, red and orange are all important feng shui kitchen paint colors, but it's helpful to understand how to use them. 1)Use mirrors to create more wealth. Since stove burners symbolize wealth, multiply the effect it by placing a mirror behind the stove to reflect the burners. 2)Balance the elements. Your kitchen already contains four of Feng Shui’s Five Elements: Fire, Water, Metal and Earth. The element that’s usually missing, Wood, can be brought in with a bowl of fruit or a small plant – or even a picture of one of these. When the elements are balanced, a space feels best. 3)Add artwork of abundance and good health! #ourowndesign  #lovetodesignandcreate  #fengshuiworks  #staging  #stagingforfastsale  #salewithfengshui  #realestate  #decoration  #staginghomes  #fengshuielements  #chicagorealestate  #whitekitchen  #whitekitchencabinets  #cleanlook  #yellow  #happyfeel  #positivevibes  #flow  #energyflow  #fengshuitips  #fengshuiflow 
A major project I've been working on this year is the Mountain Incense Burner for a new client in Hong Kong. The client saw my Union Centrepiece as part of the #V&A touring exhibition 'Masterpieces of British Silver' at the #liangyimuseum, #hongkong. The display of a silver incense burner also within the exhibition inspired the client to commission one in his own style. I'm very excited that I am sending the finished piece to the client today. It is a bit sad to see it go as I've really enjoyed working on this piece. Here is the initial sketch from our first conversations about the form and style of the piece. The client gave me a brief that the chasing was to include mountains, clouds, water, fish and birds -my perfect combination! More images to come of the making process!

#miriamhanid #bespokesilver
#contemporarysilver #silverincenseburner #waves #incenseburner #silvercentrepiece #sketch #handmadesilver #interioraccessories #collectables #tablestyling #deskaccessories #silveraccessories #handcraftedsilver #waves #movement #accessories #luxuryaccessories #bespoke #commission #tabledressing #chasingandrepousse #silversmithing #fengshuielements #silversmithing #silversmith #silvervessel
A major project I've been working on this year is the Mountain Incense Burner for a new client in Hong Kong. The client saw my Union Centrepiece as part of the #V &A touring exhibition 'Masterpieces of British Silver' at the #liangyimuseum , #hongkong . The display of a silver incense burner also within the exhibition inspired the client to commission one in his own style. I'm very excited that I am sending the finished piece to the client today. It is a bit sad to see it go as I've really enjoyed working on this piece. Here is the initial sketch from our first conversations about the form and style of the piece. The client gave me a brief that the chasing was to include mountains, clouds, water, fish and birds -my perfect combination! More images to come of the making process! #miriamhanid  #bespokesilver  #contemporarysilver  #silverincenseburner  #waves  #incenseburner  #silvercentrepiece  #sketch  #handmadesilver  #interioraccessories  #collectables  #tablestyling  #deskaccessories  #silveraccessories  #handcraftedsilver  #waves  #movement  #accessories  #luxuryaccessories  #bespoke  #commission  #tabledressing  #chasingandrepousse  #silversmithing  #fengshuielements  #silversmithing  #silversmith  #silvervessel 
Die perfekte Lampe für einen Esstisch! Runde Formen fördern die Kommunikation und bringen die Dinge auf den Punkt. #fengshui #fengshuielements #lampe #design #gold #kommunikation #esstisch #esstischlampe #rund #modernelampen #leuchte #fengshuiideen
My simplest piece to date - The Wide Waves Bowl in fine silver (10x10x9cm) is on show at @stylessilverhungerford. Every wavy bowl is different and a new botanical design (to welcome spring!) is in the making in my Suffolk workshop! Image by @julian_winslow 
#miriamhanid #bowl #wavybowl #waves #texture #silverfruitbowl #silvervessel #silver #silverbowl #wavebowl #bespokesilver #gifts #giftsforher #giftsforhim #handmadegifts #luxurygifts #homeaccessories #homestyling #interioraccessories #luxuryliving #coastal #luxurydining #tabledecor #tablestyling #dining #silversmithing #water #fengshuielements #fengshuiwater #fengshuimetal
My simplest piece to date - The Wide Waves Bowl in fine silver (10x10x9cm) is on show at @stylessilverhungerford. Every wavy bowl is different and a new botanical design (to welcome spring!) is in the making in my Suffolk workshop! Image by @julian_winslow #miriamhanid  #bowl  #wavybowl  #waves  #texture  #silverfruitbowl  #silvervessel  #silver  #silverbowl  #wavebowl  #bespokesilver  #gifts  #giftsforher  #giftsforhim  #handmadegifts  #luxurygifts  #homeaccessories  #homestyling  #interioraccessories  #luxuryliving  #coastal  #luxurydining  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #silversmithing  #water  #fengshuielements  #fengshuiwater  #fengshuimetal 
Dolce risveglio tra i miei colori preferiti, bianco e beige, ideale per le persone che hanno il Metallo come elemento dell'anno (kua 6 o 7), ma anche per le persone Terra (kua 2 o 8). E voi sapete quali colori vi nutrono? Datemi la vostra data di nascita e ve lo diró....✨
✨#Sweet awakening in my favorite colors, white and beige, ideal for people who have the Metal as an element of the year (Kua 6 or 7), but also for the Hearth people (kua 2 or 8). And you know what colors are you feeding? Give me your date of birth and I'll tell you ...✨ #fengshui 
#instadesign 
#interiordesign 
#bedroom 
#fengshuiconsultant 
#fengshuielements 
#wakeup 
#awakening
#interior 
#fengshuidesign 
#fengshuideco
Dolce risveglio tra i miei colori preferiti, bianco e beige, ideale per le persone che hanno il Metallo come elemento dell'anno (kua 6 o 7), ma anche per le persone Terra (kua 2 o 8). E voi sapete quali colori vi nutrono? Datemi la vostra data di nascita e ve lo diró....✨ ✨#Sweet  awakening in my favorite colors, white and beige, ideal for people who have the Metal as an element of the year (Kua 6 or 7), but also for the Hearth people (kua 2 or 8). And you know what colors are you feeding? Give me your date of birth and I'll tell you ...✨ #fengshui  #instadesign  #interiordesign  #bedroom  #fengshuiconsultant  #fengshuielements  #wakeup  #awakening  #interior  #fengshuidesign  #fengshuideco 
A trio of gilded hosta leaves! A last minute Christmas order for hors d'oeuvres bowls shipping today. Chased in sterling silver (larger:20x14x5cm, smaller: 12x9x4cm). LOVING this funky palm jungle by @cole_and_son_wallpapers . Bring on the botanical!

#miriamhanid #leaf #goldenleaf #goldenleaves #leaves #gold #silverleaf #silver #silverbowl #bowl #leafbowl #gifts #giftsforher #giftsforhim #handmadegifts #christmasgifts #homeaccessories #homestyling #interioraccessories #luxuryliving #luxurydining #tabledecor #tablestyling #dining #silversmithing #botanical #fengshuielements #fengshuiwood #hostaleaves #christmasiscoming
A trio of gilded hosta leaves! A last minute Christmas order for hors d'oeuvres bowls shipping today. Chased in sterling silver (larger:20x14x5cm, smaller: 12x9x4cm). LOVING this funky palm jungle by @cole_and_son_wallpapers . Bring on the botanical! #miriamhanid  #leaf  #goldenleaf  #goldenleaves  #leaves  #gold  #silverleaf  #silver  #silverbowl  #bowl  #leafbowl  #gifts  #giftsforher  #giftsforhim  #handmadegifts  #christmasgifts  #homeaccessories  #homestyling  #interioraccessories  #luxuryliving  #luxurydining  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #silversmithing  #botanical  #fengshuielements  #fengshuiwood  #hostaleaves  #christmasiscoming 
Je vaším elementem podle Feng Shui oheň? Pokud ano, je tento pokoj pro vás ten pravý 🔥
.
.
Is fire your Feng Shui element? If so, this room is the right one for you 🔥
.
.
.
#fengshui #element #fire #hotel #hotelamarilis #praguehotel #czechhotel #candle #hotelroom #spiritual #energy #travel #fengshuielements #prague #praha #decoration #praguetoday #pragulife #czechrepublic #igersprague #thebestdestinations #romanticprague #praguelove #praguetrip #europe
Je vaším elementem podle Feng Shui oheň? Pokud ano, je tento pokoj pro vás ten pravý 🔥 . . Is fire your Feng Shui element? If so, this room is the right one for you 🔥 . . . #fengshui  #element  #fire  #hotel  #hotelamarilis  #praguehotel  #czechhotel  #candle  #hotelroom  #spiritual  #energy  #travel  #fengshuielements  #prague  #praha  #decoration  #praguetoday  #pragulife  #czechrepublic  #igersprague  #thebestdestinations  #romanticprague  #praguelove  #praguetrip  #europe 
Three gilded leaves were ordered tonight from a client who bought the largest silver Hosta leaf measuring 63x37x5cm which I made in 2013. I keep small plain leaves in stock - ready to be chased as they are bought by clients, along with other plain tumblers and bowls. For other chased and engraved silver and jewellery pieces which are available to purchase now, visit the shop page on my website (link in bio)! I'd better get chasing!
Image by me on glittery gold @gfsmithpapers @colorplan_papers. 
#miriamhanid #leaf #goldenleaf #goldenleaves #leaves #gold #silverleaf #silver #silverbowl #bowl #leafbowl #gifts #giftsforher #giftsforhim #handmadegifts #christmasgifts #homeaccessories #homestyling #interioraccessories #luxuryliving #luxurydining #tabledecor #tablestyling #dining #silversmithing #botanical #fengshuielements #fengshuiwood #fengshuifire #christmasiscoming
Three gilded leaves were ordered tonight from a client who bought the largest silver Hosta leaf measuring 63x37x5cm which I made in 2013. I keep small plain leaves in stock - ready to be chased as they are bought by clients, along with other plain tumblers and bowls. For other chased and engraved silver and jewellery pieces which are available to purchase now, visit the shop page on my website (link in bio)! I'd better get chasing! Image by me on glittery gold @gfsmithpapers @colorplan_papers. #miriamhanid  #leaf  #goldenleaf  #goldenleaves  #leaves  #gold  #silverleaf  #silver  #silverbowl  #bowl  #leafbowl  #gifts  #giftsforher  #giftsforhim  #handmadegifts  #christmasgifts  #homeaccessories  #homestyling  #interioraccessories  #luxuryliving  #luxurydining  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #silversmithing  #botanical  #fengshuielements  #fengshuiwood  #fengshuifire  #christmasiscoming 
I'm officially joining in with the festivities! I was feeling a bit bah humbug but now getting into the excitement of it as my commissions progress to fruition! Here's a seasonally sumptuous scene from our recent shoot with exquisite cake-maker @cakesbykrishanthi, fabulous floral artist @zita_elze, queen of styling @armadillocentral and images by cunningly creative @julian_winslow at the extraordinary home of @alexcrabtreepr! Isn't that cake absolutely gorgeous!
Winding Ways #Vase, fine silver (19x9x9cm) recently purchased for the #pearsoncollection, Chased Wave Napkin rings, sterling silver (4x4x4cm) on show at @caagallery, London. Peeping though is the Radiance Tray (with passion fruit and figs), britannia silver, (20x20x4cm) which is going Into a special exhibition next year as part of the @gcdca awards where it won two silver awards this year, thanks #goldsmithscraftanddesigncouncil!
#miriamhanid #christmasgifts #christmasgift #cake #cakes #christmas #christmascake #flowers #christmasflowers #silvervase #silvertray #silvernapkinring #contemporarysilver #handmade #handcrafted #interiorideas #interiorstyling #interiorinspo #interioraccessories #silveraccessories #fengshuimetal #fengshuielements #fengshuiwood #fengshuifire #seasonal #silverbowl #luxurygift
I'm officially joining in with the festivities! I was feeling a bit bah humbug but now getting into the excitement of it as my commissions progress to fruition! Here's a seasonally sumptuous scene from our recent shoot with exquisite cake-maker @cakesbykrishanthi, fabulous floral artist @zita_elze, queen of styling @armadillocentral and images by cunningly creative @julian_winslow at the extraordinary home of @alexcrabtreepr! Isn't that cake absolutely gorgeous! Winding Ways #Vase , fine silver (19x9x9cm) recently purchased for the #pearsoncollection , Chased Wave Napkin rings, sterling silver (4x4x4cm) on show at @caagallery, London. Peeping though is the Radiance Tray (with passion fruit and figs), britannia silver, (20x20x4cm) which is going Into a special exhibition next year as part of the @gcdca awards where it won two silver awards this year, thanks #goldsmithscraftanddesigncouncil ! #miriamhanid  #christmasgifts  #christmasgift  #cake  #cakes  #christmas  #christmascake  #flowers  #christmasflowers  #silvervase  #silvertray  #silvernapkinring  #contemporarysilver  #handmade  #handcrafted  #interiorideas  #interiorstyling  #interiorinspo  #interioraccessories  #silveraccessories  #fengshuimetal  #fengshuielements  #fengshuiwood  #fengshuifire  #seasonal  #silverbowl  #luxurygift 
I love engraving special gifts for my family and loved ones (when I have the time). It is an artist's gift to make something which is beyond money, given from the heart with no regard for the cost. I try to see each artwork I make as a gift to the receiver. Pictured is an inscription from a bowl I engraved for a friend's brother's wedding present. It also included the date of their wedding and the bride and groom's names, amongst swirling energetic pattern!

#miriamhanid #engraving #engraved #detail #detailing #lettering #bespoke #bowl #silverbowl #instaart #instaartist #handmade #bespokesilver #contemporarysilver #gift #giftsforhim #giftsforher #uniquegift #uniquegifts #sterlingsilver #silver #fengshuiwater #fengshuielements #handcraftedsilver #handcrafted #art #artistsilversmith #swirly #accessories
I love engraving special gifts for my family and loved ones (when I have the time). It is an artist's gift to make something which is beyond money, given from the heart with no regard for the cost. I try to see each artwork I make as a gift to the receiver. Pictured is an inscription from a bowl I engraved for a friend's brother's wedding present. It also included the date of their wedding and the bride and groom's names, amongst swirling energetic pattern! #miriamhanid  #engraving  #engraved  #detail  #detailing  #lettering  #bespoke  #bowl  #silverbowl  #instaart  #instaartist  #handmade  #bespokesilver  #contemporarysilver  #gift  #giftsforhim  #giftsforher  #uniquegift  #uniquegifts  #sterlingsilver  #silver  #fengshuiwater  #fengshuielements  #handcraftedsilver  #handcrafted  #art  #artistsilversmith  #swirly  #accessories 
Chasing a hosta leaf, one of my favourite jobs to do in batches of 6! Image courtesy of @nan_nan.liu (check her outstanding work out!) thanks for snapping this photo when you came to visit and did your beautiful chasing!
#miriamhanid #leaf #workinprogress #inthestudio #leaves #chasingandrepousse #silverleaf #silver #silverbowl #bowl #leafbowl #gifts #giftsforher #giftsforhim #handmadegifts #christmasgifts #chasingrepousse #homestyling #interioraccessories #luxuryliving #luxurydining #tabledecor #tablestyling #dining #silversmithing #botanical #fengshuielements #fengshuiwood #fengshuifire #christmasiscoming
Chasing a hosta leaf, one of my favourite jobs to do in batches of 6! Image courtesy of @nan_nan.liu (check her outstanding work out!) thanks for snapping this photo when you came to visit and did your beautiful chasing! #miriamhanid  #leaf  #workinprogress  #inthestudio  #leaves  #chasingandrepousse  #silverleaf  #silver  #silverbowl  #bowl  #leafbowl  #gifts  #giftsforher  #giftsforhim  #handmadegifts  #christmasgifts  #chasingrepousse  #homestyling  #interioraccessories  #luxuryliving  #luxurydining  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #silversmithing  #botanical  #fengshuielements  #fengshuiwood  #fengshuifire  #christmasiscoming 
Golden Leaves, in many shapes and sizes! Here pictured is a Hosta Leaf in sterling silver with lemon gilding, hand chased (11x8x2cm) - available at @stylessilverhungerford, @rogerbillcliffegallery and @harley_gallery  this Christmas! Check the shop page on my website (link in bio) for more silver and jewellery gifts! Image by @julian_winslow. 
#miriamhanid #leaf #goldenleaf #goldenleaves #leaves #gold #silverleaf #silver #silverbowl #bowl #leafbowl #gifts #giftsforher #giftsforhim #handmadegifts #christmasgifts #homeaccessories #homestyling #interioraccessories #luxuryliving #luxurydining #tabledecor #tablestyling #dining #silversmithing #botanical #fengshuielements #fengshuiwood #fengshuifire #christmasiscoming
Golden Leaves, in many shapes and sizes! Here pictured is a Hosta Leaf in sterling silver with lemon gilding, hand chased (11x8x2cm) - available at @stylessilverhungerford, @rogerbillcliffegallery and @harley_gallery  this Christmas! Check the shop page on my website (link in bio) for more silver and jewellery gifts! Image by @julian_winslow. #miriamhanid  #leaf  #goldenleaf  #goldenleaves  #leaves  #gold  #silverleaf  #silver  #silverbowl  #bowl  #leafbowl  #gifts  #giftsforher  #giftsforhim  #handmadegifts  #christmasgifts  #homeaccessories  #homestyling  #interioraccessories  #luxuryliving  #luxurydining  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #silversmithing  #botanical  #fengshuielements  #fengshuiwood  #fengshuifire  #christmasiscoming 
Brightening up a grey drizzly monday with this strong, beautiful red flower I snapped in #morocco last year, looks like a red hot poker but isn't, (any botanists know?) Red, the colour of energy and passion - Monday is a day I spend storming ahead with my bizzo goals! Have a productive Monday instafriends! 
#mondaymotivation #inspiration #lovewinter #christmasiscoming #lovemyjob #creativity #flowers #orangeflowers #instainspo #powerofnature #red #flower #mothernature #symmetry #fibonacci #fengshuifire #fengshuielements #artistsilversmith #redflowers #redflower #botanical #naturalinspiration #natureismyhome #productiveweek #beautyofnature #mothernature #beautiful
#colourandtexture #naturaltexture #artist
Brightening up a grey drizzly monday with this strong, beautiful red flower I snapped in #morocco  last year, looks like a red hot poker but isn't, (any botanists know?) Red, the colour of energy and passion - Monday is a day I spend storming ahead with my bizzo goals! Have a productive Monday instafriends! #mondaymotivation  #inspiration  #lovewinter  #christmasiscoming  #lovemyjob  #creativity  #flowers  #orangeflowers  #instainspo  #powerofnature  #red  #flower  #mothernature  #symmetry  #fibonacci  #fengshuifire  #fengshuielements  #artistsilversmith  #redflowers  #redflower  #botanical  #naturalinspiration  #natureismyhome  #productiveweek  #beautyofnature  #mothernature  #beautiful  #colourandtexture  #naturaltexture  #artist 
Simple but scintillating Engraved Waves Bowl - sterling silver, (7x7x5cm) available to buy at @caagallery London, along with three other hand engraved watery pieces. Image by @julian_winslow at @alexcrabtreepr and @armadillocentral for the photo idea!
.
.
.
.
.
#miriamhanid #silversmithing #silversmith #handmade #handengraved #handengraver #paintingsinmetal #fengshuielements #fengshuiwater #fengshuimetal #accessories #luxury #tabledecor #tablestyling #interioraccessories #handmade #handcrafted #silver #contemporarysilver #detail #design #designersilver
#bespoke #bespokesilver #engravedbowl #silverbowl #wavybowl #bowl #giftideas #specialgift
Simple but scintillating Engraved Waves Bowl - sterling silver, (7x7x5cm) available to buy at @caagallery London, along with three other hand engraved watery pieces. Image by @julian_winslow at @alexcrabtreepr and @armadillocentral for the photo idea! . . . . . #miriamhanid  #silversmithing  #silversmith  #handmade  #handengraved  #handengraver  #paintingsinmetal  #fengshuielements  #fengshuiwater  #fengshuimetal  #accessories  #luxury  #tabledecor  #tablestyling  #interioraccessories  #handmade  #handcrafted  #silver  #contemporarysilver  #detail  #design  #designersilver  #bespoke  #bespokesilver  #engravedbowl  #silverbowl  #wavybowl  #bowl  #giftideas  #specialgift 
Beautiful Canna Lily! This tropical but easy to grow plant will definitely be making an appearance in our garden, and is a source of never ending inspiration! Taken at @urbanjunglesuffolk!

#canna #cannalily #leaves #leaf #plantsofinstagram #movement #naturalinspiration #inspiration #leafveins #powerofnature #darkleaves #fengshuiwood #fengshuielements #artistinspiration #tropicalplants #lilyleaf #newwork #newideas #botanical #botanic #botanicalgarden
Spirit of Mexico - The Poinsettia! My new Christmas Decoration for 2017 in sterling silver (7x7x2cm), available to purchase soon through @cbsilversmiths, @caagallery and already at @harley_gallery! A domed double sided poinsettia flower - chased, then soldered at the points - these are surprisingly satisfying to make! I also love this sumptuous flecked gold paper by @gfsmithpapers and @colorplan_papers for a sparkly and mesmerising light!

#miriamhanid #uniquegiftideas #uniquegift #silverdecoration #silverchristmas #christmasgifts #christmasdecorations #uniquechristmas #sterlingsilver #poinsettia #poinsettiaflower #christmasgift #handmadegift #fengshuielements #fengshuimetal #handcrafted #handcraftedsilver #christmastreedecoration #gold #christmasgold #christmasgoals #silverflower #silverpoinsettia #poinsettias #xmas #xmasdecor #xmasdeco #xmasdecs #xmastree #christmasiscoming
Spirit of Mexico - The Poinsettia! My new Christmas Decoration for 2017 in sterling silver (7x7x2cm), available to purchase soon through @cbsilversmiths, @caagallery and already at @harley_gallery! A domed double sided poinsettia flower - chased, then soldered at the points - these are surprisingly satisfying to make! I also love this sumptuous flecked gold paper by @gfsmithpapers and @colorplan_papers for a sparkly and mesmerising light! #miriamhanid  #uniquegiftideas  #uniquegift  #silverdecoration  #silverchristmas  #christmasgifts  #christmasdecorations  #uniquechristmas  #sterlingsilver  #poinsettia  #poinsettiaflower  #christmasgift  #handmadegift  #fengshuielements  #fengshuimetal  #handcrafted  #handcraftedsilver  #christmastreedecoration  #gold  #christmasgold  #christmasgoals  #silverflower  #silverpoinsettia  #poinsettias  #xmas  #xmasdecor  #xmasdeco  #xmasdecs  #xmastree  #christmasiscoming 
Embrace the Darkness! My Birds in Flight vase in a lovely shot from a collection of stills 'The Silverware Still Lives' by @avmcuriosities and @her_dark_materials. Specially commissioned by #thegoldsmithscompany for 'Made for the Table' at @harley_gallery, open now until 7th January 2018.

#miriamhanid #silvervase #silvervessel #silver #silverbowl #contemporarysilver #bespokesilver #bespoke #chasingrepousse #engraving #interiorideas #interiorstyling #interiorinspo #homeaccessories #accessories #roundvase #handmade #handcrafted #tabledecor #tablestyling #dining #madeforthetable #oneoff #commission #handmadesilver #paintingsinmetal #fengshuimetal #fengshuielements
Embrace the Darkness! My Birds in Flight vase in a lovely shot from a collection of stills 'The Silverware Still Lives' by @avmcuriosities and @her_dark_materials. Specially commissioned by #thegoldsmithscompany  for 'Made for the Table' at @harley_gallery, open now until 7th January 2018. #miriamhanid  #silvervase  #silvervessel  #silver  #silverbowl  #contemporarysilver  #bespokesilver  #bespoke  #chasingrepousse  #engraving  #interiorideas  #interiorstyling  #interiorinspo  #homeaccessories  #accessories  #roundvase  #handmade  #handcrafted  #tabledecor  #tablestyling  #dining  #madeforthetable  #oneoff  #commission  #handmadesilver  #paintingsinmetal  #fengshuimetal  #fengshuielements 
Exhibition! The Birds In Flight Vase, (Britannia silver 19x18x18cm) has swirling seascapes and graceful birds overhead, and is inspired by my home town of #Lowestoft - the most easterly point of England. 'Made for the table' at @harley_gallery is open until 7th January 2018, and includes my Birds In Flight Vase and Ripple Tumbler commissioned by #thegoldsmithscompany for their Modern Collection. Image by @julian_winslow, table kindly provided by @alexcrabtreepr! 
#miriamhanid #silvervase #silversmithing #vase #waves #birds #silvervessel #chasingrepousse #paintingsinmetal #handmade #handcrafted #bespoke #tabledecor #tablestyling #interiorideas #flowervase #fengshuielements #fengshuimetal #movement #bespoke #contemporarysilver #engraving #handengraved #handengraving #chasingandrepousse #silversmith #silvervessel #silverbowl #accessories #homeaccessories
Exhibition! The Birds In Flight Vase, (Britannia silver 19x18x18cm) has swirling seascapes and graceful birds overhead, and is inspired by my home town of #Lowestoft  - the most easterly point of England. 'Made for the table' at @harley_gallery is open until 7th January 2018, and includes my Birds In Flight Vase and Ripple Tumbler commissioned by #thegoldsmithscompany  for their Modern Collection. Image by @julian_winslow, table kindly provided by @alexcrabtreepr! #miriamhanid  #silvervase  #silversmithing  #vase  #waves  #birds  #silvervessel  #chasingrepousse  #paintingsinmetal  #handmade  #handcrafted  #bespoke  #tabledecor  #tablestyling  #interiorideas  #flowervase  #fengshuielements  #fengshuimetal  #movement  #bespoke  #contemporarysilver  #engraving  #handengraved  #handengraving  #chasingandrepousse  #silversmith  #silvervessel  #silverbowl  #accessories  #homeaccessories 
Rising Sun - die Kraft der Sonne (Element Feuer) erwärmt die nachtkühle Natur (Element Holz) la fuerza del sol calienta la naturaleza #Morgentau #elrocío #mexicolindo #fengshuielements #beautifullandscapenature
Lots of great #FengShui fire element in this image! 🔥. #Repost @fengshuifocus (@get_repost)
・・・
Fabulous arrangement for a SOUTH sector where you want to have fire element in the form of light or the colour red to boost your recognition luck. .
.
.
.
#fengshui #fengshuitips #fireelement #fengshuielements #red #recognition #recognitionluck #harmony #interior #interiordesign #interiorstyling #livingroom #homedecor #colours #nofilter #fengshuiliving #fengshuifocus @thecinnamonroom
Lots of great #FengShui  fire element in this image! 🔥. #Repost  @fengshuifocus (@get_repost) ・・・ Fabulous arrangement for a SOUTH sector where you want to have fire element in the form of light or the colour red to boost your recognition luck. . . . . #fengshui  #fengshuitips  #fireelement  #fengshuielements  #red  #recognition  #recognitionluck  #harmony  #interior  #interiordesign  #interiorstyling  #livingroom  #homedecor  #colours  #nofilter  #fengshuiliving  #fengshuifocus  @thecinnamonroom
Fabulous arrangement for a SOUTH sector where you want to have fire element in the form of light or the colour red to boost your recognition luck. .
.
.
.
#fengshui #fengshuitips #fireelement #fengshuielements #red #recognition #recognitionluck #harmony #interior #interiordesign #interiorstyling #livingroom #homedecor #colours #nofilter #fengshuiliving #fengshuifocus @thecinnamonroom
Red color is the energy of POWER. It represents riches and luxury. It is HOT and PASSIONATE. Use the red color as a decoration in your house rather than with furniture or walls.
.
.For more DM me / Click on the link in my bio ⬇️⬇️⬇️
@zen_interior_design_studio .
.
#redcolor #fengshui #fengshui2 #feng_shui #designer #designers #interiordesigners #interiordesigner #red #fireelements #fengshuielements#red #door #whitechairs #design #interiordesign #grass #paris
Red color is the energy of POWER. It represents riches and luxury. It is HOT and PASSIONATE. Use the red color as a decoration in your house rather than with furniture or walls. . .For more DM me / Click on the link in my bio ⬇️⬇️⬇️ @zen_interior_design_studio . . #redcolor  #fengshui  #fengshui2  #feng_shui  #designer  #designers  #interiordesigners  #interiordesigner  #red  #fireelements  #fengshuielements #red  #door  #whitechairs  #design  #interiordesign  #grass  #paris 
EARTH ELEMENT See www.paulaartshop.com 'Feng Shui' section, for the whole story or read back former postings. #paulakuitenbrouwer #instaearth #instaearthlovers #plannercards #journalingcards #fengshuiplannercards #plannerdecor #embellishments #plannerembellishments #
METAL ELEMENT See www.paulaartshop.com 'Feng Shui' section, for the whole story or read back former postings. #paulakuitenbrouwer #instateatime #instatealovers #paperembellishments #plannerembellishments #fengshuipaperdecor #fengshuiplanner @miriamhanid
WATER ELEMENT See www.paulaartshop.com 'Feng Shui' section, for the whole story or read back former postings. #paulakuitenbrouwer #instawater #instawaterlily #fengshuiplannerdecor #fengshuijournalling #fengshuijournaling #fengshuidiary
WOOD ELEMENT See www.paulaartshop.com 'Feng Shui' section, for the whole story or read back former postings. #paulakuitenbrouwer #instawood #instawoodart #fengshuiart #fengshuipaperart #fengshuidecor #fengshuiworkshopcards #fengshuicards #fengshuijournalling @foresttherapytoday
FIRE ELEMENT See www.paulaartshop.com 'Feng Shui' section, for the whole story or read back former postings. #paulakuitenbrouwer #instafire #instatulips🌷💐 #instatulipslovers #instatulips🌷💐👌🏼 #fengshuijournalling #fengshuidiaryembellishments #fengshuinotebook #fengshuinotebooking @etsy.limelight @etsy_exposure @etsy #fengshuitulips #fengshuilifestyle #fengshuilivingroomtips #fengshuiflowers
Feng Shui Embellished Cards for Notebooking, Journaling or Workshops; 5 Element Cards, by Paula Kuitenbrouwer, artist at mindfuldrawing.com
Five (5) cards for 7.50 Euro.
Beautifully detailed 5 Elements of Fire, Wood, Metal, Earth and Water printed on Eason Ivory or White Linen Card, 260 gsm paper.
Size 9 by 9 cm.
These circulair compositions show exquisite details and skill. They are engaging, invite exploring your ideas about what are elements, what do they represent and which role do they play in your life. Are they in balance in your life, in your home, in your work-place? 
Water: Paula has drawn a cut through that shows water in a pond. As water is so minimal visible, it is the lotus growing in the lotus pond that shows indirectly water. 
Wood: Again Paula used a cut through, showing the growth rings, representing wood. Counting the growth rings of a tree is a way to tell how old a tree is. 
Earth: Next to a cut-through that shows soil and dirt layers, Paula shows how we use dirt since prehistoric times, to make ceramics and to built stone walls. This is a solid drawing representing the grounding and soil character of earth. 
Fire: There are flames in this drawing, in one of its outer rings, but Paula used the fiery petals of red tulips to present the fire element, its passion and dominant red colour. 
Metal: Paula shows a metal and beautiful teapot with white-washed and golden decorated tea cups. This drawing is done with Derwent metallic coloured pencils using Bronze, Gold and Silver. It works: prints shows a metallic shine that communicated the metallic element. Frame this drawing with metallic frame and its crisp white background works effectively.
Paula Kuitenbrouwer is owner of www.mindfuldrawing.com #fengshuiworkshop #fengshuitips #fengshuinotebooking #fengshuinitebookembellishments #fengshuijournalling #fengshuiminidecoration #fengshuicards #fengshuipaperdecoration @instagram @insta_official_frontpage
Feng Shui Embellished Cards for Notebooking, Journaling or Workshops; 5 Element Cards, by Paula Kuitenbrouwer, artist at mindfuldrawing.com Five (5) cards for 7.50 Euro. Beautifully detailed 5 Elements of Fire, Wood, Metal, Earth and Water printed on Eason Ivory or White Linen Card, 260 gsm paper. Size 9 by 9 cm. These circulair compositions show exquisite details and skill. They are engaging, invite exploring your ideas about what are elements, what do they represent and which role do they play in your life. Are they in balance in your life, in your home, in your work-place? Water: Paula has drawn a cut through that shows water in a pond. As water is so minimal visible, it is the lotus growing in the lotus pond that shows indirectly water. Wood: Again Paula used a cut through, showing the growth rings, representing wood. Counting the growth rings of a tree is a way to tell how old a tree is. Earth: Next to a cut-through that shows soil and dirt layers, Paula shows how we use dirt since prehistoric times, to make ceramics and to built stone walls. This is a solid drawing representing the grounding and soil character of earth. Fire: There are flames in this drawing, in one of its outer rings, but Paula used the fiery petals of red tulips to present the fire element, its passion and dominant red colour. Metal: Paula shows a metal and beautiful teapot with white-washed and golden decorated tea cups. This drawing is done with Derwent metallic coloured pencils using Bronze, Gold and Silver. It works: prints shows a metallic shine that communicated the metallic element. Frame this drawing with metallic frame and its crisp white background works effectively. Paula Kuitenbrouwer is owner of www.mindfuldrawing.com #fengshuiworkshop  #fengshuitips  #fengshuinotebooking  #fengshuinitebookembellishments  #fengshuijournalling  #fengshuiminidecoration  #fengshuicards  #fengshuipaperdecoration  @instagram @insta_official_frontpage
Native to Cameroon, West Africa, Lucky Bamboo (aka Dracena Sanderiana, which of course isn't really bamboo at all) is a plant that is well-known for bringing good energy and is one of the essential elements of Feng Shui. According to the Chinese tradition, the meaning of lucky bamboo is tied to how many stalks you have 🎍My plant has 3 stalks to represent Fu (happiness), Lu (wealth), and Soh (long life). Although most are grown hydroponically, they can be potted up in soil as well. Brighten your home/office and improve air quality with this low maintenance yet dignified plant. Thank you for this lovely delight, @plantinsg ❤️ #indoorplants #indoorplant #indoorgarden #plants #plantsofinstagram #planthealing #fengshui #fengshuielements #fengshuiplant #chinesetradition #wood #naturalwood #teakwood #teakwoodfurniture #holisticliving #holistichealth #holistichealing #plantpower #luckybamboo #dracenasanderiana #jungalowstyle #hydroponics #pottedplants #natureindoors #interordesign #plantinsg #mangalamliving
Native to Cameroon, West Africa, Lucky Bamboo (aka Dracena Sanderiana, which of course isn't really bamboo at all) is a plant that is well-known for bringing good energy and is one of the essential elements of Feng Shui. According to the Chinese tradition, the meaning of lucky bamboo is tied to how many stalks you have 🎍My plant has 3 stalks to represent Fu (happiness), Lu (wealth), and Soh (long life). Although most are grown hydroponically, they can be potted up in soil as well. Brighten your home/office and improve air quality with this low maintenance yet dignified plant. Thank you for this lovely delight, @plantinsg ❤️ #indoorplants  #indoorplant  #indoorgarden  #plants  #plantsofinstagram  #planthealing  #fengshui  #fengshuielements  #fengshuiplant  #chinesetradition  #wood  #naturalwood  #teakwood  #teakwoodfurniture  #holisticliving  #holistichealth  #holistichealing  #plantpower  #luckybamboo  #dracenasanderiana  #jungalowstyle  #hydroponics  #pottedplants  #natureindoors  #interordesign  #plantinsg  #mangalamliving 
Helping a friend decorate her new house today. A little @joannagaines inspo and a few F- 💣s but we think it looks fab!! #housereno #shiplap #fengshuielements #imakethislookgood
A couple of curly-haired Kristens coming to you on this #fengshuifriday to let you know that the five essential Feng Shui elements also live within YOU!!! Your personal energy (or Ch'i) can be thrown off balance in many different ways, but there are specialists out there to help get you re-balanced!! If you're in the Indianapolis area, call Dr. Kristen Bravo at 317-606-9466. SHE COMES TO YOU!!! •
•
And, as always, make sure your surroundings are balanced by applying Feng Shui to your home and office!! - call this Kristen for help with that!!
•
•
#fengshuielements #balance #bravomobilechiropractic
•
•
#tenbykristen #fengshui #☯ #decorate #decorating #decorator #decor #decorations #design #interiors #exteriors #interiordesign #exteriordesign #interiordecorator #exteriordecorator #indianapolis #indiana #beauty #beautiful
A couple of curly-haired Kristens coming to you on this #fengshuifriday  to let you know that the five essential Feng Shui elements also live within YOU!!! Your personal energy (or Ch'i) can be thrown off balance in many different ways, but there are specialists out there to help get you re-balanced!! If you're in the Indianapolis area, call Dr. Kristen Bravo at 317-606-9466. SHE COMES TO YOU!!! • • And, as always, make sure your surroundings are balanced by applying Feng Shui to your home and office!! - call this Kristen for help with that!! • • #fengshuielements  #balance  #bravomobilechiropractic  • • #tenbykristen  #fengshui  #☯ #decorate  #decorating  #decorator  #decor  #decorations  #design  #interiors  #exteriors  #interiordesign  #exteriordesign  #interiordecorator  #exteriordecorator  #indianapolis  #indiana  #beauty  #beautiful 
#Repost @nailsonparade with @repostapp
・・・
Feng shui nails for @fire.dazed.challenge 
For this manicure I did the 5 major elements of feng shui: #water, #metal, #fire, #earth, and #wood.

#nailsonparade #nailart #notd #firedazedmarch #fengshui #fengshuielements
Happy #fengshuifriday friends!!! Bringing the "earth" element into your space is MUCH easier than dumping a pile of dirt in your living room! Just incorporate some pottery and square shapes into your décor! •
•
#fengshuielements #earth #🌎 #pottery #square #🔳 •
•
#tenbykristen #fengshui #☯ #decorate #decorating #decorator #decor #decorations #design #interiors #exteriors #interiordesign #exteriordesign #interiordecorator #exteriordecorator #indianapolis #indiana #beauty #beautiful
Happy #fengshuifriday  friends!!! Bringing the "earth" element into your space is MUCH easier than dumping a pile of dirt in your living room! Just incorporate some pottery and square shapes into your décor! • • #fengshuielements  #earth  #🌎 #pottery  #square  #🔳 • • #tenbykristen  #fengshui  #☯ #decorate  #decorating  #decorator  #decor  #decorations  #design  #interiors  #exteriors  #interiordesign  #exteriordesign  #interiordecorator  #exteriordecorator  #indianapolis  #indiana  #beauty  #beautiful 
Le bois est un des 5 éléments fondamentaux en Feng Shui: énergie d'essor et de force, création, art,intelligence..
#fengshuielements #boisfengshui #énergiebois #fengshui
In Feng Shui, the winter season is Water. Water is knowledge. It goes deep, it cleanses, it sinks, it flows, it's fluid. We all have water within us. Our bodies are 50-65% water. Without water, we perish. The question is, which part of water will you show - deep, stagnant water or easy, go with the flow water? #itsyourchoice #waterislife #fengshuielements #bathtub #serenity #letitflow #gowiththeflow #chibooster #fengshui #fengshuicreative
Today's #fengshuifriday is brought to you from the high seas!! For some strange reason, I was inspired to talk about water - another of the 5 essential Feng Shui elements!! Water can be represented in many different ways, including through the use of the colors black, dark gray, and navy blue! •
•
#fengshuielements #water #💦 #waves #🌊 #ocean #sea #black #⚫ #darkgray #◾ #navyblue #🔹
•
•
#tenbykristen #fengshui #☯ #decorate #decorating #decorator #decor #decorations #design #interiors #exteriors #interiordesign #exteriordesign #interiordecorator #exteriordecorator
Today's #fengshuifriday  is brought to you from the high seas!! For some strange reason, I was inspired to talk about water - another of the 5 essential Feng Shui elements!! Water can be represented in many different ways, including through the use of the colors black, dark gray, and navy blue! • • #fengshuielements  #water  #💦 #waves  #🌊 #ocean  #sea  #black  #⚫ #darkgray  #◾ #navyblue  #🔹 • • #tenbykristen  #fengshui  #☯ #decorate  #decorating  #decorator  #decor  #decorations  #design  #interiors  #exteriors  #interiordesign  #exteriordesign  #interiordecorator  #exteriordecorator 
#Repost @susanchan_fengshui
・・・
It's #snowinglikecrazy. What a perfect time to take a few minutes to go inward. In Feng Shui, winter is representative of water - and snow is water - a time to reflect, go deep, Be still. Make a hot cup of something, take a pen and paper and jot down your thoughts. Keep it simple. Don't edit. If you can't find words, draw a picture. Draw out what's inside and allow that part of you to be witnessed, seen and heard. Then take a deep breath, smile and get on with your day. Yes #itsthatsimple image: winecakeandcheese #journal #journaling #morningrituals #innerreflection #fengshuilifestyle #fengshuitools #fengshuielements #getitout #goinward #snowdays #playtime #fengshuicreative #simplyfengshuidesigns #fengshuiconsultant #gratitude #namaste #mindbodysoul
#Repost  @susanchan_fengshui ・・・ It's #snowinglikecrazy . What a perfect time to take a few minutes to go inward. In Feng Shui, winter is representative of water - and snow is water - a time to reflect, go deep, Be still. Make a hot cup of something, take a pen and paper and jot down your thoughts. Keep it simple. Don't edit. If you can't find words, draw a picture. Draw out what's inside and allow that part of you to be witnessed, seen and heard. Then take a deep breath, smile and get on with your day. Yes #itsthatsimple  image: winecakeandcheese #journal  #journaling  #morningrituals  #innerreflection  #fengshuilifestyle  #fengshuitools  #fengshuielements  #getitout  #goinward  #snowdays  #playtime  #fengshuicreative  #simplyfengshuidesigns  #fengshuiconsultant  #gratitude  #namaste  #mindbodysoul 
It's #snowinglikecrazy. What a perfect time to take a few minutes to go inward. In Feng Shui, winter is representative of water - and snow is water - a time to reflect, go deep, Be still. Make a hot cup of something, take a pen and paper and jot down your thoughts. Keep it simple. Don't edit. If you can't find words, draw a picture. Draw out what's inside and allow that part of you to be witnessed, seen and heard. Then take a deep breath, smile and get on with your day. Yes #itsthatsimple image: winecakeandcheese #journal #journaling #morningrituals #innerreflection #fengshuilifestyle #fengshuitools #fengshuielements #getitout #goinward #snowdays #playtime #fengshuicreative
It's #snowinglikecrazy . What a perfect time to take a few minutes to go inward. In Feng Shui, winter is representative of water - and snow is water - a time to reflect, go deep, Be still. Make a hot cup of something, take a pen and paper and jot down your thoughts. Keep it simple. Don't edit. If you can't find words, draw a picture. Draw out what's inside and allow that part of you to be witnessed, seen and heard. Then take a deep breath, smile and get on with your day. Yes #itsthatsimple  image: winecakeandcheese #journal  #journaling  #morningrituals  #innerreflection  #fengshuilifestyle  #fengshuitools  #fengshuielements  #getitout  #goinward  #snowdays  #playtime  #fengshuicreative 
Loved these cute little #backpacks at the @expatlivingsg event at @dreamweaveandotherstories today. Which #element #colour matches your personality? Earth, fire or water? #fengshuielements #accessories #handbag #shopping #style #fashion #fengshuistyle #fengshuifocus
💛💫 When I need deep soul care I turn to water... I feel so connected with water - I feel it's the predominant element within me 🌊💙 When we unite with the clearest reflection of our element we feel at home 💚🍃 May we continually choose to nourish ourselves in our element. The 5 Chinese Elements are: (Water 🌊 Wood 🍃Fire 🔥Earth 🗻 Metal🔧) Which element do you resonate with? 🌹💐🐇
💛💫 When I need deep soul care I turn to water... I feel so connected with water - I feel it's the predominant element within me 🌊💙 When we unite with the clearest reflection of our element we feel at home 💚🍃 May we continually choose to nourish ourselves in our element. The 5 Chinese Elements are: (Water 🌊 Wood 🍃Fire 🔥Earth 🗻 Metal🔧) Which element do you resonate with? 🌹💐🐇
🎉Celebrating my 4th-year of creating my fine art calendars! 🎉Awesome, thoughtful and beautiful gifts as well as personal functional art for YOU! 🙌🏼Pre-order is ON- free shipping and early bird price! Link in bio to order! Thank you!🎨💜 Xoox #artforartssake #decorate #beauty #fineart #awakenyourheart #nourishyourspirit #giftgiving #give #calendars #lunarcalendar #thoughtful #color #originalart #elementsofnature #fengshuielements #fiveelements #mixedmedia #artistlife
🎉Celebrating my 4th-year of creating my fine art calendars! 🎉Awesome, thoughtful and beautiful gifts as well as personal functional art for YOU! 🙌🏼Pre-order is ON- free shipping and early bird price! Link in bio to order! Thank you!🎨💜 Xoox #artforartssake  #decorate  #beauty  #fineart  #awakenyourheart  #nourishyourspirit  #giftgiving  #give  #calendars  #lunarcalendar  #thoughtful  #color  #originalart  #elementsofnature  #fengshuielements  #fiveelements  #mixedmedia  #artistlife 
🌙Happy Monday! How about it? September around the corner, wow this month of August has blown on by!!! ⭐️⭐️⭐️Slowing down and enjoying the last few days of our summer art show. 🌊🎨🌊 And... We're packing up this art show on Wednesday and I just know that these paintings will find their new forever homes! 
Feel free to contact me directly to reserve yours or to visit us at the gallery! 🎨Back in the studio this week and the birthday 🎉🎉week celebrations have begun too! My how time flies! 💙💙🌊🌊😘 Blessings! Xoox #Mondays #movingforward #blessings #artistlife #artshow #beinspired #awakenyourheart #nourishyourspirit #artheals #elements #originalart #lagunabeach #beinspired #fengshui #fengshuielements
🌙Happy Monday! How about it? September around the corner, wow this month of August has blown on by!!! ⭐️⭐️⭐️Slowing down and enjoying the last few days of our summer art show. 🌊🎨🌊 And... We're packing up this art show on Wednesday and I just know that these paintings will find their new forever homes! Feel free to contact me directly to reserve yours or to visit us at the gallery! 🎨Back in the studio this week and the birthday 🎉🎉week celebrations have begun too! My how time flies! 💙💙🌊🌊😘 Blessings! Xoox #Mondays  #movingforward  #blessings  #artistlife  #artshow  #beinspired  #awakenyourheart  #nourishyourspirit  #artheals  #elements  #originalart  #lagunabeach  #beinspired  #fengshui  #fengshuielements