an online Instagram web viewer
รถม้ากับอาคารเก่า วถาปัตยกรรมสเปนที่ผสมผสานกับวัสดุพื้นถิ่น หนึ่งในเสน่ห์ของเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกแห่งนี้ #vigan #phillipines
xSay2

รถม้ากับอาคารเก่า วถาปัตยกรรมสเปนที่ผสมผสานกับวัสดุพื้นถิ่น หนึ่งในเสน่ห์ของเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกแห่งนี้ #vigan  #phillipines 

0 Comments:

    10 Likes: