an online Instagram web viewer
היום התקיימה פגישה של ועד ההורים. אל הפגישה הגיעו נציגות מצוות "שינוי קוד הלבוש" במועצת התלמידים. הפגישה עם ועד ההורים הייתה חלק מתכנית פעולה שלמה, שכללה ניסוח אמנה והעברת מערך שיעור בכיתות. במהלך השיחה הצגנו את עמדת מועצת התלמידים בנושא קוד הלבוש הנוכחי. כמו כן הצגנו אלטרנטיבות נוספות וקיימנו עמם דיון על הסוגיות השונות בנושא. הפגישה הייתה קלילה ונעימה והתנהל שיח קשוב ומעניין. אנו מודים לועד ההורים על הקשבתו ומקווים שהוא יתחשב ברצוננו.
xSay2

היום התקיימה פגישה של ועד ההורים. אל הפגישה הגיעו נציגות מצוות "שינוי קוד הלבוש" במועצת התלמידים. הפגישה עם ועד ההורים הייתה חלק מתכנית פעולה שלמה, שכללה ניסוח אמנה והעברת מערך שיעור בכיתות. במהלך השיחה הצגנו את עמדת מועצת התלמידים בנושא קוד הלבוש הנוכחי. כמו כן הצגנו אלטרנטיבות נוספות וקיימנו עמם דיון על הסוגיות השונות בנושא. הפגישה הייתה קלילה ונעימה והתנהל שיח קשוב ומעניין. אנו מודים לועד ההורים על הקשבתו ומקווים שהוא יתחשב ברצוננו.

7 Comments:

 1. dvir_zenesh

  אני רק אומר שאם זה יצליח, לואיס יתחיל לבוא עם חולצות רגילות. חומר למחשבה 🤓

 2. galzak1

  הגיע הזמן! כל הכבוד למועצת התלמידים

 3. tamarshaul13

  אין עליכם!

 4. yonatangabai1

  מתי נקבל תשובה

 5. gidi_karon

  מה היא עמדת מועצת התלמידים? תודה

 6. zivzxc5

  מותר לשאול מהי האלטרנטיבה המדוברת?

 7. tal_seligmann

  ביום חמישי וועד ההורים מביאים לנו החלטה ועם התשובה נבוא לצוות המורים בפגישה שבוע הבא

236 Likes (last 100 likes only):