an online Instagram web viewer
היום נערך טקס יום הזיכרון ליצחק רבין על ידי שכבת י״א. הטקס היה מרגש והדגיש את הכאב במקרה המצער ואת העובדה שצריך להכיל, להקשיב ולדבר בכבוד בכדי שדבר כזה לא יקרה שוב. יהי זכרו ברוך.

היום נערך טקס יום הזיכרון ליצחק רבין על ידי שכבת י״א. הטקס היה מרגש והדגיש את הכאב במקרה המצער ואת העובדה שצריך להכיל, להקשיב ולדבר בכבוד בכדי שדבר כזה לא יקרה שוב. יהי זכרו ברוך.

0 Comments:

    280 Likes (last 100 likes only):