an online Instagram web viewer
Tréning je môj život. Valihora #akchcesniecodokazatmusisprostemakat #teloakodelo #niktomanezastavi som @valihora_nezastavitelny a som #neporazitelny #neprekonatelny #nenahraditelny

2 Comments:

  1. samuelbernat

    Fuu.. Koľko to je kg?

202 Likes (last 100 likes only):